Ketering u ishrani? Poštovani, interesuje me da li kod isporuke toplog obroka putem keteringa naručilac takve usluge plaća porez, ako ne plaća do kog iznosa je oslobođen plaćanja poreza, te koji su uslovi da bi  takav način ishrane mogli koristi javne ustanove ili budžetski korisnici? Unaprijed zahvalan!

Ukoliko poslodavac obezbjeđuje topli obrok radnicima koristeći usluge catering-a oslobođen je plaćanja poreza na dohodak do iznosa od 3,5 KM dnevno po zaposlenom, odnosno najviše do iznosa od 77 KM mjesečno po zaposlenom.