Brisel – Evropska unija odobrila je 377 miliona evra državne pomoći od Francuske i Njemačke za razvoj novog Erbasovog (Airbus) helikoptera. Komesarka EU za konkurenciju Margret Vestager rekla je da će ta pomoć podstaći privatne investicije u projekat i "donijeti novu generaciju inovativnog teškog helikoptera na tržište" bez narušavanja konkurencije u EU. Vestagerova je rekla da projekat helikoptera "X6" prevazilazi kapacitete Erbasa za finansiranje, što omogužuje državnu pomoć. Erbas je multinacionalna kompanija u kojoj udio ima nekoliko evropskih država. (B92)