SARAJEVO – Privredna komora Kantona Sarajevo nalazi se u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji zbog čega su plate skresane, a broj radnika smanjen.

 “Budući da funkcionišemo na principu dobrovoljnog članstva, kompanije gube interes za članstvo i pod izgovorom recesije veliki broj njih se iščlanjuje”, kaže Kemal Grebo, predsjednik Komore.

Tvrdi da je broj zaposlenih u posljednje dvije godine sa 37 smanjen na 29, dok je poslovanje maksimalno racionalizirano. Plate su skresane za 30 odsto, umanjeni su topli obroci, ukinuta službena putovanja, osim onih koja neko drugi plaća, dok su troškovi reprezentacije svedeni na kafe u toku sjednica.

“Likvidnost Komore biće upitna ukoliko se teška situacija nastavi u narednih nekoliko mjeseci”, tvrdi Grebo.

Pojašnjava da su sve komore u FBiH u teškoj situaciji zbog principa dobrovoljnog članstva za razliku od Spoljnotrgovinske komore BiH, Obrtničke komore FBiH i Privredne komore RS, gdje je članstvo obavezno. Osim toga, komore, kako kaže, nisu zanimljive kompanijama jer nemaju javna ovlaštenja od države za određene poslove.

“Mi nemamo ovlaštenja kao, na primjer, Stomatološka komora koja izdaje dozvole za zubne ordinacije”, objašnjava Grebo.

Komora sve manje može računati na zaradu od komercijalnih usluga koje su u ukupnim prihodima doskora učestvovale sa 30 posto.

“Partneri sa kojima smo dosad imali ugovore vezane za edukaciju izbjegavaju ugovaranje s Komorom, nego idu direktno ‘in haus’, čime snižavaju cijenu usluge. Zbog toga imamo ozbiljnih problema u organizaciji edukacija”, kaže Grebo.

Takođe, nema više prihoda ni od iznajmljivanja sala, budući da se pojavila konkurencija u vidu hotela koji uz zakup prostora nude i ručkove i druge sadržaje i bonuse.

Osim toga, tvrdi Grebo, Asocijacija poslodavaca preuzela je ulogu komora, zbog čega je Privredna komora KS uputila pismo ombudsmanima FBiH kako bi nadležnosti bile razgraničene.

Izvor Nezavisne novine