SARAJEVO – Javni dug BiH je na kraju prošle godine iznosio oko 11,3 milijarde KM što je za 744,59 miliona KM ili oko šest odsto manje nego 2016. godine, navodi se u informaciji Ministarstva finansija i trezora BiH.
Učešće javnog duga BiH u bruto domaćem proizvodu u 2017. godini iznosilo je 35,6 odsto.

Od ukupnog javnog duga 31. decembra 2017. godine, spoljni dug iznosio je oko 7,8 milijardi KM, a unutrašnji oko 3,5 milijardi KM.

Spoljni dug smanjen je za 695,6 miliona KM, a unutrašnji za 48,99 miliona KM, navodi se u informaciji Ministarstva o stanju javne zaduženosti BiH do 31. decembra 2017. godine, koju je juče usvojio Savjet ministara.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 52,28 odsto, Republika Srpska sa 46,71 odsto, Brčko sa 0,36 odsto, a institucije BiH sa 0,65 odsto, saopšteno je iz Savjeta ministara.

U ukupnom stanju spoljne zaduženosti po osnovu novih kredita 60,67 odsto odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 24,35 odsto na kredite namijenjene za privredne djelatnosti, a 14,98 odsto na kredite namijenjene javnom sektoru.

Kada se posmatra struktura spoljnjeg duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 32,64 odsto, Evropska investiciona banka sa 24,32 odsto, Pariški klub kreditora sa 8,51 odsto, MMF sa 7,53 odsto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 6,87 odsto i Evropska komisija sa 2,79 odsto, što predstavlja 82,66 odsto ukupnog stanja spoljnjeg duga.

Servis spoljnjeg duga BiH u 2017. godini iznosio je 995,28 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 873,54 miliona KM ili 87,7 odsto, a na kamatu 121,74 miliona KM ili 12,23 odsto.

Unutrašnja zaduženost BiH na dan 31. decembra 2017. godine iznosila je oko 3,5 milijarde KM.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti FBiH učestvuje s 32,8 odsto, Republika Srpska sa 67,1 odsto, Brčko sa 0,1 odsto, a institucije BiH do kraja prošle godine nisu imale obaveza po osnovu unutrašnjeg duga.

U unutrašnji dug spadaju obaveze po osnovu stare devizne štednje, ratnih potraživanja, opštih i obaveza po osnovu izdatih vrijednosnih papira, kreditnih zaduženja u zemlji i obaveze po osnovu refundacije poreza, te aktiviranih garancija.(Agencije)