SARAJEVO – Međunarodna agencija “Standard i Purs” /Standard and Poor's/ potvrdila je za BiH kreditni rejting “B” sa stabilnim izgledima, saopšteno je iz Centralne banke BiH.
To znači da BiH ima stabilan ekonomski rast koji omogućava rast prihoda od indirektnih poreza koji se koristi za servisiranje spoljnog duga, te da je relativno nisko zadužena, i to uglavnom pod koncesionim uslovima.

“Ova ocjena je bazirana na stabilnoj fiskalnoj poziciji BiH, te procjenom da će budžetski deficiti ostati na istom nivou i tokom perioda smanjenog finansiranja iz spoljnih izvora”, naveli su analitičari agencije “Standard i Purs”. (Agencije)