BANJALUKA – Akcionari M:tel-a Banjaluka moći će od 27. juna naplatiti dividendu od dobiti društva ostvarene u 2016. godini. Prema odluci Skupštine akcionara, održane 5. juna, za dividendu je izdvojeno 38,9 miliona KM, odnosno 0,07 KM po akciji. Dividenda će se isplatiti akcionarima M: tel-a koji budu imali taj status na dan 26. jun 2017. godine. M:tel je u 2016. godini ostvario neto dobit od 70,17 miliona KM. Privremena dividenda u iznosu od 31,2 miliona KM isplaćena je akcionarima po Odluci Skupštine društva iz decembra prošle godine, a sada se raspodjeljuje dividenda iz preostale neraspoređene dobiti. (Capital)