BANJALUKA – Konfederacija sindikata RS ne podržava štrajk upozorenja, jer predstavlja samo pritisak za donošenje opšteg kolektivnog ugovora, koji može dodatno da umanji prava radnika u privredi, izjavio je predsjednik Konfederacije Obrad Belenzada.

MRAKOVICA – U RS i BiH ima potencijala za direktna strana ulaganja, ali prethodno treba stvoriti privlačne uslove za ulagače, jedan je od zaključaka dvodnevne regionalne konferencije o konkurentnosti lokacije u kontekstu direktnih stranih ulaganja koja je danas završena na Mrakovici kod Prijedora.

BANJALUKA – Razvoj korporativnog upravljanja u akcionarskim društvima u RS i BiH na veoma je niskom nivou, što potvrđuje i činjenica da je tek manji broj kompanija na domaćem tržištu kapitala prepoznao značaj dobrog i efikasnog upravljanja u privlačenju stranih investitora.

BANJALUKA – “Banjalučka pivara” je prvo akcionarsko društvo u primjeni novog Zakona o privrednim društvima i Standardima korporativnog upravljanja. Na Skupštini akcionara “Banjalučke pivare” održanoj juče, usvojen je novi Statut preduzeća koji je u potpunosti usklađen s novim Zakonom o privrednim društvima.

KOTOR VAROŠ – U Kotor Varošu danas je zvanično puštena u rad četvrta novoizgrađena pumpa banjalučke kompanije “Nestro Petrol”, nakon prelaska preduzeća “Petrol” u rusko vlasništvo.