BANJALUKA – Kompanija „M:tel“ postala je stoodstotni vlasnik privatnog  telekomunikacionog i kablovskog operatera „Telrad Net“ iz Bijeljine, potvrđeno je iz „M:tela“. U ovoj kompaniji navode da su, prateći svoj strateški plan, koji predviđa i akvizicije kablovskih operatera, a na osnovu zaključenog ugovora o kupoprodaji, postalili… Pročitaj više »

BANJALUKA – Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/ predstavila je danas novi proizvod “E-informator”, aplikaciju koja sa preciznošću od skoro 98 odsto, može procijeniti da li će određeni privredni subjekat u narednih 12 mjeseci biti likvidan. Direktor APIF-a Jelena Ćetković prije prezentacije novinarima… Pročitaj više »

Ban­kar­ski sek­tor u BiH je pre­ma pre­li­mi­nar­nim re­zul­ta­ti­ma la­ni ostva­rio do­bit od 367,1 mi­li­on ma­ra­ka, a nje­go­va sta­bil­nost pri­o­ri­tet je u idu­ćem pe­ri­o­du, is­ta­kao je pred­sjed­nik Upra­ve Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke Ba­nja­lu­ka i pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Udru­že­nja ba­na­ka BiH Bo­ško Me­ki­njić.  GLAS: Ne­dav­no ste ime­no­va­ni za pred­sjed­ni­ka… Pročitaj više »

BANJALUKA – Lanac MojMarket, koji je dio kompanije Tropic maloprodaja, najavio je da uskoro otvara moderno opremljen market u Banjaluci. Market će se nalaziti u novom tržnom centru Delta Planet, piše BiznisInfo. Tropic je najveća maloprodajna kompanija na prostoru RS, a Delta Planet će, kako… Pročitaj više »

BANJALUKA – Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH izdaće prekršajne naloge za 2.036 poreskih obveznika koji januarske prijave poreza na dodatnu vrijednost (PDV) nisu predali u elektronskom obliku, a očekuju ih i novčane kazne koje će biti prinudno naplaćene. Prijave PDV-a i akcizne prijave u… Pročitaj više »

​BRISEL – Evropska unija se složila da osnuje grupu koja će se boriti protiv monopola američkog dolara u trgovini naftom, čime će promovisati evro kao valutu trgovine energijom. Industrijsku grupu će činiti izvršni organi evropskih naftnih i gasnih kompanija, kao što su austrijski OMB, italijanski… Pročitaj više »