BANJALUKA – Poreska uprava Republike Srpske završila je 2019. godinu sa prikupljenih rekordnih 2,494 milijarde maraka na računu javnih prihoda Republike Srpske, što je najveći iznos javnih prihoda koji je prikupljen na godišnjem nivou od osnivanja Poreske uprave RS 2001. godine, u ovom obliku organizovanja.

BEOGRAD – Vlasnik MK grupe Miodrag Kostić razmišlja da kupi luku u Trstu, između dokova dva i tri, hangare šest i devet, kao i terminal “Adrija”, kako bi tu napravio marinu koja može da primi luksuzna plovila i jahte. Prema pisanju italijanskih medija, “Adrija” terminal

LUKSEMBURG – Zakonska minimalna plata u Luksemburgu povećana je 1. januara i sada prelazi 2.100 evra mjesečno. I prije ovog povećanja Luksemburg je bio država sa najvišom minimalnom platom u EU. Paralelno sa lansiranjem indeksa 1. januara, u Luksemburgu je zabilježen i porast brojnih socijalnih

DRVAR – U Drvaru je počela sa radom filijala Komercijalne banke, a načelnik opštine Dušica Runić ističe da njeno otvaranje doprinosi jačanju privrede i otvara mogućnosti izbora građanima Drvara i drugih opština. “Do sada su povratničke opštine funkcionisale samo sa jednom bankom. Ni građani, ni

PALE – Fabrika motora specijalne namjene, koja je prije godinu zbog višemilionskog duga gurnuta u stečaj, biće reorganizovana, a zahvaljujući strateškom partneru iz Srbije proizvodnja bi trebalo da bude ponovo pokrenuta. Istakao je to za “Glas Srpske” stečajni upravnik ovog paljanskog preduzeća Radoslav Bratić i

BRISEL – Evropska unija bi mogla da ospori preliminarni trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država i Kine pred Svetskom trgovinskom organizacijom ako utvrdi da on krši trgovinska prava Unije, izjavio je evropski komesar za trgovinu Fil Hogan. “Nismo detaljno analizirali dokument, ali hoćemo. I ako postoji

SARAJEVO – Dobro je da BiH ima aranžman sa MMF-om, jer prisustvo ove međunarodne finansijske organizacije daje sigurnost ostalim finansijskim institucijama i organizacijama, kao i budućim investitorima, u fiskalnu stabilnost zemlje, izjavio je  Zoran Tegeltija, predsjedavajući Savjeta ministara nakon sastanka sa rezidentnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog

SA­RA­JE­VO – Uku­pni gu­bi­tak pri­vre­dnih dru­šta­va iz oblas­ti in­dus­tri­je u Fe­de­ra­ci­ji BiH, a ko­ja su u na­dležnos­ti Fe­de­ral­nog mi­nis­tar­stva ener­gi­je, ru­dar­stva i in­dus­trije, izno­sio je 115 mi­li­ona i 343 KM, na­vo­di se u iz­vje­šta­ju za 2018. go­di­nu. Ne­ga­ti­van fi­nan­sij­ski re­zul­tat os­tva­ri­li su Kon­fe­kci­ja “Bo­rac” Tra­vnik