Koji je rok za usklađivanje klasifikacije djelatnosti u sudskom rješenju?

rok za usklađivanje  djelatnosti sa Uredbom o klasifikaciji, a shodno Zakonu o klasifikaciji djelatnosti je istekao krajem 2012 godine. Novi Zakon o klasifikaciji djelatnosti jos uvijek nije stupio na snagu, stupa 01.12.2013. godine