BANJALUKA – Uprava za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH od početka ove godine uvodi elektronsko podnošenje PDV i akciznih prijava za poreske obveznike i danas će putem elektronske pošte za 1.614 velikih poreskih obveznika proslijediti izjavu o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga.

Ovu izjavu obveznici moraju popuniti, te potpisanu i ovjerenu dostaviti u nadležni regionalni centar UIO do 12. januara, saopšteno je iz UIO.

Nakon pristiglih popunjenih izjava o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga, UIO će sve velike poreske obveznike registrovati po službenoj dužnosti na novi e – portal do 1. februara, kako bi se januarska PDV i akcizna prijava mogla podnijeti elektronskim putem do zakonskog roka, odnosno 10. februara.

Novi elektronski servisi poreskim obveznicima omogućeni su usvajanjem izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama, kao i Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO.

Svi ostali obveznici, koji ne spadaju u velike poreske obveznike, mogu podnositi zahtjeve za registraciju na e-portal nadležnom regionalnom centru UIO, jer ih UIO neće registrovati po službenoj dužnosti, već isključivo po podnesenom zahtjevu.

Korištenjem elektronskih usluga UIO, svi poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza.

U svakom trenutku imaće pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da će moći da vide sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i slično.

UIO na ovaj način otvara novo poglavlje u komunikaciji sa poreskim obveznicima.

U saradnji sa Udruženjem ekonomista SWOT, UIO će za poreske obveznike organizovati posebne seminare na kojima će biti predstavljene nove elektronske usluge i proces registracije za te usluge.

Seminari će biti održani u Tuzli 25. januara, Sarajevu 26. januara, Banjaluci 30. januara te u Mostaru 2. februara.