U organizaciji Udruženja ekonomista RS SWOT, 07.06.2011.g u hotelu Bosna u Banjaluci je održana Konferencija posvećena Zakonu o privrednim društvima. U okviru Konferencije je organizovan i okrugli sto sa temom “Izmjene Zakona o privrednim društvima”.

Zakon o privrednim društvima u RS je, pored brojnih nesumnjivih pozitivnih reformskih novina, donio i mnoštvo nejasnoća u njegovoj praktičnoj primjeni.

Siniša Bosnić, sudija Okružnog privrednog suda u Banjaluci, učesnicima skupa prenio je vlastita iskustva i sudsku praksu u dosadašnjoj primjeni navedenog zakona, koji, kako je rekao, ima nelogičnosti koje otežavaju rad sudija.

Kao jedan od primjera naveo je postupanje kod ponovljene sjednice skupštine akcionara privrednih društava, gdje zakon za kvorum pominje prisustvo kvalifikovane većine akcionara, odnosno dvije trećine od ukupnog broja akcija. Privredne sudije su, međutim, kako je istakao Bosnić, to ocijenile nesprovodivim i zauzele stav da je za kvorum dovoljna dvotrećinska većina od prisutnih akcionara.

"Tačno je da takva sudska praksa daje mogućnost da svega 34 odsto akcionara usvaja odluke na skupštinama, ali se neaktivnost onih koji nisu prisutni ne može pravdati", smatra Bosnić.

Zdravko Zečević iz Penzijskog rezervnog fonda je govorio o praktičnim aspektima primjene ZOPD-a u okviru akcionarskih društava.

Irena Mojović, notar, je govorila o ulozi notara u primjeni ZOPD-a, kako u akcionarskim, tako i u društvima sa ograničenom odgovornošću.

Predrag Gajić, član komisije za HOV RS, izlagao je na temu promjena na osnovnom kapitalu, gdje je kroz mnoštvo primjera i problema iz prakse rasvijetlio ovu problematiku.

Privrednici su tokom konferencije najviše primjedaba iznijeli na kontradiktornost legislative i prakse, navodeći da je zakon preduzećima ostavio dvije godine za prilagođavanje, dok ih sudovi u različitim situacijama "tjeraju" da to sprovedu ranije.

Na konferenciji je istaknuto da je Vlada RS prošle sedmice, upravo zbog mnoštva nejasnoća i problema u primjeni Zakona o privrednim društvima, utvrdila nacrt izmjena tog najznačajnijeg pravnog akta za privrednu djelatnost.

Marko Rajčević, profesor Pravnog fakulteta u Banjaluci, kao uvodničar okruglog stola, kazao je da je Nacrt izmjena zakona uobzirio većinu izrečenih primjedaba, ističući da se prije svega fokusirao na rasterećenje preduzeća suvišnih troškova.

Ukazao je da se, između ostalog, otvorenim akcionarskim društvima sa službenog berzanskog tržišta predviđa ukidanje obaveza notarskog vođenja zapisnika na sjednici skupštine akcionara, te da će sazive sjednice skupštine umjesto plaćanja oglasa u dnevnoj štampi moći objaviti na internet stranici berze.

Naznačio je, takođe, da je preduzećima za šest mjeseci pomjeren rok za usklađivanje akata i drugih statusnih pitanja sa predmetnim zakonom, odnosno sa 31. decembra ove godine na 30. jun 2012.

Konferencija je pobudila veliku pažnju, što potvrđuje i više od 120 učesnika, od kojih su mnogi aktivno učestvovali u raspravi, kako tokom seminara, tako i u okviru okruglog stola.

 

01_Sinisa_Bosnic

02_Zdravko_Zecevic

03_Irena_Mojovic

04_Predrag_Gajic

05_Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_ZOPD_-_nacrt

 

Izvor