Udruženje ekonomista Republike Srpske – SWOT je u Banjaluci i Brčkom, 9. i 15. novembra, organizovalo seminare iz oblasti javnih nabavki kojima je prisustvovalo ukupno oko 150 učesnika.

Seminar, na kom su predavači bili Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH, i Dragana Kovačević, ovlašteni predavač u oblasti javnih nabavki, bio je posvećen aktuelnim problemima primjene Zakona o javnim nabavkama, koji se odnose na uspješno provođenje procesa javnih nabavki, specifičnosti nabavke usluga održavanja i revizije postupka javne nabavke.

Teme seminara bile su:

  •  “Kako uspješno provesti postupak javne nabavke (izbor postupka nabavke, plan nabavke, izuzeća od primjene ZJN, zajedničke nabavke, povezanost ZJN sa drugim propisima)”
  •  “Specifičnost nabavke usluga održavanja (računara, automobila, klima uređaja i sl.)”
  •  “Revizija postupaka javnih nabavki (prigovor, žalba, stavovi Kancelarije za razmatranje žalbi)”

Na seminarima je takođe ukazano da Nacrt novog zakona o javnim nabavkama u BiH kao uslov za uspješan tender u otvorenom postupku predviđa potrebu zaprimanja samo jedne umjesto dosadašnje tri ponude.

Predavači su istakli da se u primjeni aktuelnog Zakona o javnim nabavkama ispostavilo da su ponuđači na tenderima u cilju formalnog zadovoljavanja zakonskih uslova često, pored stvarne, slali i fiktivne ponude, što je stvaralo mnogo problema u dokazivanju da li su ponude predstavljale stvarnu ili fiktivnu konkurenciju.

Novinu će predstavljati i to što kvalifikovani ponuđači pri prijavi na tender više neće morati priložiti dokaze da ispunjavaju osnovne uslove (plaćeni porez i slično), već samo potpisati izjavu da ispunjavaju te uslove. Naime, ubuduće će samo izabrani najpovoljniji ponuđač biti u obavezi da prije zaključenja ugovora dostavi tražene dokaze o savjesnom poslovanju. Time se ponuđačima značajno smanjuju troškovi vađenja i kopiranja dokumentacije kod nadležnih institucija.

Kao treću troškovnu prednost Nacrta zakona navode i to da će ugovorni organi, pored dostave poziva za konkurentski zahtjev, isti moći besplatno da objave i na internet stranici Agencije za javne nabavke BiH, umjesto da plaćaju dodatnu objavu u "Službenom glasniku".

 

Izvor : SWOT