Udruženje ekonomista RS SWOT organizovalo je 20.11.2013. godine u Brčkom, u hotelu Jelena, seminar posvećen Nacrtu novog zakona o javnim nabavkama, lancu nabavke i najčešćim razlozima za poništenje postupaka javnih nabavki.

Predavači na seminaru, kojem je prisustvovalo 65 učesnika iz javnih institucija, finansijskih organizacija i poslovne zajednice bili su:

  • g-đa Đinita Fočo, direktor Agencije za javne nabavke BiH

  • g-đa Dragana Ribić, pomoćnik direktora Agencije za javne nabavke BiH

Teme seminara su bile:

  • "Nacrt novog zakona o javnim nabavkama (daljnje usaglašavanje sa direktivama EU, novi instituti i poboljšanja postojećih rješenja)"

  • "Lanac nabavke – proces provođenja javne nabavke (planiranje javnih nabavki, osnovni principi, izuzeća od primjene, zajednička JN, povezanost ZJN sa drugim propisima)"

  • "Najčešći razlozi poništenja postupaka javnihnabavki (nepravilnosti utvrđene u odlukama Kancelarije za razmatranje žalbi)"

Učesnici seminara nisu krili zadovoljstvo temama koje su obrađivane na seminaru kao i praktičnim primjerima što će im umnogome olakšati dalji rad.

 

PREZENTACIJE:

 

Prijedlog zakona o javnim nabavkama

 

Lanac nabavke - proces provođenja javne nabavke

 

Najčešće nepravilnosti u odlukama KRZ

 

Izvor: SWOT