U Tesliću je 20. i 21.06.2014 godine, u sklopu projekta „ Praćenje i analiza transparentnosti finansiranja javnih institucija i opština u Republici Srpskoj“ održana radionica na temu Finansijsko izvještavanje javnih preduzeća i lokalnih zajednica-mamac za medijsku priču.

Svrha radionice je bilo upoznavanje medija sa finansijskim izvještajima javnih preduzeća, načini istraživanja kao i upoznavanjem sa korišćenjem izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora. Radionici je prisustvovalo 10 učesnika predstavnika medija, a predavači su bili zamjenik glavnog revizora Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske g-din Darko Pejić i član Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT g-din Vanja Milašinović. Neka od pitanja na kojima se putem radionice pokušao dati odgovor su sledeća:

• Zbog čega su javna preduzeća interesantna medijima ?

• Koje su zakonske obaveze u vezi izvještavanja javnih preduzeća i u kojoj mjeri se te obaveze poštuju ?

• Kako čitati finansijske izvještaje javnih preduzeća ?

• Da li se javnim preduzećima posvećuje dovoljna pažnja u medijima ?

• Koliko su javna preduzeća javna?

• Interna revizija i njena uloga

G-din. Pejić je govorio o Glavnoj službi za reviziju javnog sektora, njihovoj ulozi i vrstama revizije. Zatim se putem web stranice Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske prošlo kroz nekoliko revizorskih izvještaja javnih preduzeća. Radionica je bila interaktivnog karaktera, novinari su postavljali brojna pitanja i možemo slobodno reći da su na sve njih dobili opširne, sadržajne i lako razumljive odgovore. Ono što ih je najviše interesovalo, su rad i transparentnost velikih javnih preduzeća poput Elektroprivrede. Analizirajući upravo te izvještaje, dostupne na web stranici Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, zamjenik glavnog revizora je novinare približio toj tematici.