Nakon završetka izrade "Predstudije razvoja poslovnih zona u Istočnom Sarajevu", Udruženje eknomista RS SWOT održalo je prezentaciju 23.10.2013 godine u prostorijama Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo. 

Pet opština iz sastava grada Istočno Sarajevo je kandidovalo oko dvadeset lokacija koje su tretirane navedenom predstudijom. Identifikovano je pet poslovnih zona na teritoriji grada, gdje bi ulaganjem 22 miliona konvertibilnih maraka posao moglo da dobije oko 1300 ljudi. Radi se o poslovnim zonama Podromanija  na Sokocu, kasarna u Jahorinskom potoku na Palama, Vranješ na području opštine Istočno Novo Sarajevo, Grlica u Istočnoj Ilidži i "Trnovo jedan" u opštini Trnovo.

Studija je ustanovila da u ovim zonama prednost ima drvoprerađivačka, prerađivačko-prehrambena, poljoprivredna, elektro i metalna industrija, kao i građevinarstvo i turizam. Studija je pokazala da je isplativo ulagati u ove projekte, što je itekako dobra polazna osnova za dalji privredni razvoj.

Prezentaciji je prisustvovao gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija, direktor Gradske razvojne agencije Nenad Koprivica kao i mnogi načelnici opština Istočno Sarajevo.

 

Izvor : SWOT