Borba protiv crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda jeste napredovala u rezultatima, međutim, ta bitka još nije završena. Tome svjedoči činjenica da mnogi pušači u našoj državi još biraju „povoljniju“ opciju snabdijevanja cigaretama i rezanim duhanom tako što kupuju na crnom tržištu.

Bez obzira na povećanje broja zapljena u proteklom periodu, akcijama suzbijanja ovog vida trgovine na pijacama, ulicama i online, jedno od posljednjih istraživanja pokazuje kako bh. tržištem i dalje uspješno dominiraju šverceri.

Naime, globalna istraživačka kompanija IPSOS u Bosni i Hercegovini provela je istraživanje u periodu od 4. novembra do 27. decembra 2022. godine. Istraživanje je obavljeno na nacionalno reprezentativnom uzorku stanovništva BiH, a obuhvata grupu ljudi starijih od 19 godina.

Određene promjene

Okvir uzorka zasnovan je na podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, na osnovu popisa iz 2013. godine. Podaci su analizirani na osnovu odgovora ispitanika i fotografija duhanskih proizvoda koje ispitanici trenutno koriste.

Istraživanje pokazuje da u proteklom periodu na tržištu BiH postoje određene promjene u upotrebi različitih vrsta duhanskih proizvoda. Naime, bilježi se povećanje upotrebe ilegalnog rezanog duhana.

Nadalje, istraživanje pokazuje da je na tržištu BiH i dalje prisutan određeni volumen ilegalnih cigareta, međutim, taj udio je stabilan zbog kontinuiranih aktivnosti državnih agencija (prvenstveno SIPA, UIO i GP) u suzbijanju kriminala, šverca i crnog tržišta.

Ono što zabrinjava je rapidan porast upotrebe ilegalnog rezanog duhana. Procjenjuje se da je u 2022. ukupna potrošnja ilegalnog rezanog duhan bila 2.245 tona, što je 25 posto više u odnosu na 2021. godinu i gotovo 40 posto više u odnosu na upotrebu u 2020. godini.

Prema istraživanju, većina pušača rezanog duhana koristi ilegalni rezani duhan. Najčešće ga kupuju na pijacama te od uličnih prodavača i poznanika.

Prema riječima Saše Grabovca, izvršnog direktora Udruženja ekonomista RS SWOT, primjetni su pozitivni pomaci u borbi protiv ilegalne prodaje cigareta, ali je ipak rano proglašavati pobjedu protiv crnog tržišta koje uvijek nalazi nove načine preživljavanja.

– Ono što sad uočavamo je da raste nelegalna prodaja rezanog duhana i rast nelegalne prodaje duhanskih proizvoda putem interneta. Upravo iz tog razloga mora se u kontinuitetu i sinhronizirano raditi na suzbijanju crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda. To podrazumijeva strateški pristup na državnom i entitetskim nivoima, i to na način da se prvo primjenjuju državni i entitetski zakoni o duhanu kojim se uređuje: proizvodnja, organizacija proizvodnje, otkup, obrada, prerada i promet sirovog duhana u listu te proizvodnja i promet duhanskih proizvoda u BiH – kazao je Grabovac.

U tom lancu, dodaje, posebna pažnja treba se posvetiti regulaciji otkupa duhana i praćenju rezultata datih poticaja.

– Osim pojačanih mjera kontrole tržišta, posebna pažnja se treba posvetiti i edukaciji građana koji trebaju shvatiti da crno tržište čini veliku štetu budžetskim prilivima, ali i samim konzumentima duhanskih proizvoda, jer duhan nepoznatog porijekla može biti višestruko štetniji od onog koji je poznatog i kontroliranog porijekla. Također, kupovinom nelegalnih proizvoda putem interneta kupci lako mogu postati žrtve raznih prevara – istakao je Grabovac.

Realno rješenje

Suzbijanje crnog tržišta duhana i duhanskih proizvoda trebalo bi biti u stalnom fokusu i interesiranju donosilaca odluka u BiH. Rad državnih agencija (prvenstveno SIPA, UIO i GP) u suzbijanju kriminala, šverca i crnog tržišta cigareta vidno daje rezultate, međutim, kada se radi o rezanom duhanu, potrebno je strateški, na državnom i entitetskim nivoima, pristupiti rješavanju ovog problema.

Prvenstveno, potrebno je regulirati primjenu državnog i entitetskih zakona o duhanu, kojima se uređuje: proizvodnja, organizacija proizvodnje, otkup, obrada, prerada i promet sirovog duhana u listu, te proizvodnja i promet duhanskih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Nadalje, potrebno je staviti akcent na regulaciju otkupa duhana i praćenje rezultata datih poticaja.

Dakle, potrebno je da politika prepozna ovaj problem, ne samo deklarativno već i suštinski kroz konkretne planove.

Šta državne agencije poduzimaju

Treću godinu zaredom Uprava za indirektno oporezivanje organizira kampanju “Stop švercu 2023”. Razlog nastavka kampanje je što su prethodne dvije dale veoma dobre rezultate, ali je pitanje crnog tržišta i dalje veoma prisutno i borba se mora nastaviti.

Brojne aktivnosti koje je proveo UIO do sada su rezultirale značajnom količinom oduzete robe u prethodne tri godine. Vrijednost oduzetog duhana i duhanskih prerađevina, odnosno cigareta, čiji je bio cilj prodaja na crnom tržištu BiH, premašuje iznos od 10 miliona KM.

Zaplijenjeni duhan. Avaz
To je u posljednje tri godine rezultiralo smanjenjem crnog tržišta cigareta, što potvrđuje i broj izdanih akciznih markica.

U 2022. godini UIO je izdao za 33 posto više akciznih markica za obilježavanje cigareta u odnosu na 2021. godinu, što pokazuje da se tržište cigareta u BiH polako stabilizira.

Povodom pokretanja kampanje u nedjelju, 9. aprila, Ratko Kovačević, portparol UIO, rekao je:

– Ovu priliku koristim da pozovem naše građane da nam pomognu, jednostavno iz razloga što su građani ti koji u svom najbližem okruženju vide i oni su ti kojima bude ponuđeno da kupe proizvode nacrno. Tu, prije svega, mislimo na to kad neko ispod tezge izvadi kutiju cigareta koja nije obilježena markicama UIO, tako da želimo da nam dojave što kvalitetniju informaciju, jer ćemo samo tako i mi moći provesti aktivnosti na terenu.

Ono što građani mogu uraditi jeste da tu informaciju dojave putem otvorene linije 080020607, koja je potpuno anonimna i besplatna.