BANJALUKA – Ukupni bilansni nivo štedno-kreditnih organizacija u RS na kraju prvog polugodišta bio je 551.000 KM, navodi se u Izvještaju Agencije za bankarstvo RS o stanju u bankarskom sektoru RS u prvih šest mjeseci ove godine.

U strukturi aktive novčana sredstva čine pet odsto i iznose 30.000 KM, neto krediti čine 518.000 KM, dok 3.000 KM ili jedan odsto otpada na ostalu fiksnu aktivu.

Bruto krediti u prvom polugodištu ove godine bilježe pad za sedam odsto u odnosu na kraj prošle godine.

Prema ročnoj strukturi, kratkoročni krediti u koje se uključuju i dospjela potraživanja su 392.000 KM ili 74 odsto, a dugoročni krediti 136.000 KM ili 26 odsto ukupnih kredita.

U sektorskoj strukturi ukupnih kredita najveće učešće imaju krediti za poljoprivredu u iznosu od 337.000 KM.

U strukturi pasive obaveze po uzetim kreditima su osnovni izvori sredstava koje iznose 294.000 KM ili 53 odsto pasive, dok kapital u iznosu od 244.000 KM čini 44 odsto ukupne pasive.

U posmatranom periodu sa radom u RS su počele četiri štedno-kreditne organizacije.

Izvor Agencije