BANJALUKA – Republički zavod za statistiku će od ponedjeljka 27. marta 2023. godine sprovoditi Anketu o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u preduzećima na teritoriji Republike Srpske.

Cilj ove statističke aktivnosti jeste da se dobiju podaci o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u poslovnim subjektima u Republici Srpskoj.

Podaci dobijeni ovim istraživanjem mogu poslužiti kao dobra osnova za planiranje daljeg razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija i predstavljaju važan izvor za sprovođenje politike u oblasti informacionog društva u Republici Srpskoj.

Anketiranje se realizuje na uzorku od 926 poslovnih subjekata iz Republike Srpske, pri čemu su anagažovani ovlašćeni anketari Zavoda koji će intervjuisanje obavljati telefonskim putem.

Prikupljeni podaci su strogo povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe, a u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske.

“Pozivamo sve poslovne subjekte koji su izabrani uzorkom da prihvate saradnju, te daju odgovore ovlašćenim anketarima Zavoda i tako doprinesu uspjehu istraživanja i kvalitetu rezultata”, saopšteno je iz zavoda.

Anketa o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija predstavlja redovno istraživanje na uzorku koje se sprovodi u godišnjoj dinamici. (Swot)