BEČ  – Austrijska vlada dogovorila je danas sa vlastima Beča pomoć u visini od dvije milijarde evra za energetskog operatera “Wien Energie”, kojem je prijetilo izbacivanje sa međunarodne berze struje zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Dogovor predviđa pozajmicu saveznih vlasti u visini od dvije milijarde evra, koje će biti isplaćene od Savezne agencije za finansiranje (OeBFA).

Ministar finansija Magnus Bruner rekao je na konferenciji za štampu da je pozajmica vezana za jasne uslove.

Tako je odobrena do aprila iduće godine, a do tada Grad Beč ima obavezu da saveznim vlastima podnese izvještaj o obezbjeđivanju snabdijevanja energijom preko “Wien Energie”.

Još je dogovoreno da se detaljno analizira situacija, to jest konkretno poslovanje “Wien Energie”, i da li postoji dovoljan nivo upravljanja rizikom.

Do aprila 2023. u nadzornom odboru “Wien Energie” nalaziće se i jedan predstavnik savezne vlade.

Pokrajinski sekretar za finansije Beča Peter Haker prenio je da je dogovoreno da “Wien Energie” pruži uvid u sve poslove od 1. januara 2020. do sada, i da će ti podaci do 15. septembra biti predati Ministarstvu finansija.

Inače, novac koji je osigurala savezna vlada služi kao garancija za pokrivanje troškova u slučaju novog ekstremnog rasta cijene struje na međunarodnoj berzi.

Hanke je kazao da trenutno ništa ne ukazuje da će biti potrebno uzimanje tih sredstava.

Još prije dva dana mediji su izvijestili da “Wien Energie”prijeti privredni krah, zbog neuspelih spekulacija na međunarodnoj berzi struje.

Upravo tvrdnje o spekulacijama na berzi biće predmet detaljne analize nadležnih vlasti.

Tada je bilo govora o hitno potrebnim 1,7 milijardi evra, bez kojih bi bečki operater bio isključen sa međunarodne berze, što bi ugrozilo snabdijevanje oko dva miliona korisnika. (Tanjug)