BANJALUKA – Banke su spremne da ispoštuju poziv Centralne banke BiH i da snažnije kreditiraju domaću privredu, ali tvrde da zbog posljedica globalne ekonomske krize, imaju sve manje zahtjeva za kredite među kojima znatan broj ne ispunjava uslove za dobijanje zajma.

Nakon sastanka s čelnicima bankarskog sektora guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić pozvao je komercijalne banke da snažnije kreditiraju domaću privredu i stanovništvo kako ne bi došlo do još većeg privrednog pada. Komentarišući taj apel, Radovan Bajić, direktor NLB Razvojne banke Banjaluka, ističe da je problem pada plasmana kredita neozbiljno rješavati na ovakav način. On je podvukao da plasiranje kredita zavisi isključivo od ocjene kvaliteta kreditnog zahtjeva i da banka na čijem je čelu nije smanjila kreditne aktivnosti.

"Naše kamatne stope čak su niže u odnosu na početak godine, ali dobijamo mali broj kreditnih zahtjeva koji mogu opravdati investicije. Naš kreditni portfolio nije pao, ali nije ni dramatično povećan, jer je to u trenutnim uslovima nemoguće očekivati", dodao je Bajić.

On je objasnio da bankama nije u interesu da deponuju novac na računima.

"Čuvanje novca za banke predstavlja samo problem i za nas ima smisla samo kada je uložen", rekao je Bajić.

Milorad Andžić, direktor Nove banke Banjaluka, ocijenio je da su preporuke Cantralne banke BiH uopštene i ustvrdio da banke podržavaju svaki posao koji je dobar i za klijenta i za banku.

"Problem je što nemamo državu koja je sposobna da direktno pomogne bankama i privredi, kao što se dogodilo u Njemačkoj ili SAD, pa su u vrijeme krize banke i privreda ostali prepušteni sami sebi. Banke su u ovoj situaciji ostavljene da liječe rane privredi i da prepoznaju dobar posao ili da bježe od lošeg posla", rekao je Andžić.

Tvrdi da Nova banka ničim nije odgovorna za smanjenje kreditnih plasmana privredi i da će uvijek odobriti zajam u skladu sa svojim i tržišnim mnogućnostima.

Srećko Bogdanović, direktor Hypo Alpe Adria banke Banjaluka, kaže da je kreditna politika ove banke postavljena na temeljima osnovnih principa upravljanja kreditnim rizicima.

"Mi od klijenata tražimo da imaju održive poslovne planove, redovne i dovoljne prihode i kvalitetne kolaterale", rekao je Bogunović.

On je istakao da je ova banka već godinama značajn finansijer privrede, te da je uvijek bila usmjerena ka preduzećima i jedinicama lokalne samouprave.

"Istina je da su posljedice krize negativno uticale na kapacitete nekih banaka koje su dijelovi bankarskih grupacija sa sjedištem u EU te da su, shodno tome, poslovni planovi banaka, uključujući i našu, skromniji u odnosu na prethodne godine", rekao je Bogunović.

I pored brojnih pokušaja, juče nismo uspjeli dobiti stavove pojedinih banaka sa sjedištem u FBiH.

Izvor Nezavisne novine