SARAJEVO – Centralna banka BiH do danas nije dobila zvanično obavještenje o uključivanju banaka iz Crne Gore u platni sistem kliringa međunarodnih plaćanja koji od 2007. godine služi kao alternativa obavljanju platnog prometa u evrima između BiH, Srbije i Crne Gore, rečeno je Srni iz Centralne banke.
“Trenutno u sistemu učestvuje sadam banaka iz BiH. Do sada se nijedna komercijalna banka iz Crne Gore nije uključila u ovaj proces”, navode iz Centralne banke, nakon što su crnogorski mediji objavili da je Univerzal kapital banka jedina koja je nakon 16 godina iskazala interesovanja da uđe u direktni platni promet između tri zemlje, kao i da bi se to moglo desiti tokom novembra.

U slučaju uključivanja komercijalne banke iz Crne Gore u kliring sistem, iz Centralne banke ističu da će ona biti dodata na spisak na internet stranici Banke.

Iz Centralne banke pojašnjavaju da sistem kliringa funkcioniše na način da se u radne dane sistema vrši dnevni kliring i poravnanje poslatih naloga banaka, u skladu sa terminskim planom, te ukoliko je obezbijeđeno odgovarajuće pokriće.

“Bitna činjenica je da sistem kliringa međunarodnih plaćanja pravilima rada omogućava da banka kao pružalac platnih usluga može naplatiti naknadu klijentu nalogodavcu, dok banka korisnika /primaoca/ ne naplaćuje naknadu”, navode iz Banke.

Centralna banka, kako ističu, ne učestvuje u formiranje tarifa naknada banaka učesnica u sistemu kliringa međunarodnih plaćanja, niti prikuplja informacije o naknadama za pružanje usluga u sistemu kliringa međunarodnih plaćanja.

“Centralna banka u skladu sa svojim mandatom kontinuirano radi na izgradnji infrastruktura koje omogućavaju brz, jeftin i siguran platni promet, s ciljem stvaranja nove vrijednosti za ekonomiju BiH”, naglašavaju iz ove ove banke.

Jedna od aktivnosti je i izgradnja novog inovativnog sistema za instant plaćanja, usklađenog sa standardima EU, koji će ponuditi novu alternativu građanima i privredi BiH.

“Budući da je integracija platnih sistema Centralne banke sa platnim sistemima EU, odnosno ulazak u jedinstveno područje plaćanja u evrima – SEPA, strateški bitna kako za omogućavanje lakše, brže i jeftinije novčane razmjene sa zemljama članicama SEPA, tako i za podsticanje korištenja jeftinih formalnih kanala kao substituciju za neformalne kanale”, navode iz Banke.

Činjenica da doznake iz zemalja SEPA područja imaju značajno učešće u bruto domaćem proizvodu BiH, s iz Centralne banke naglašavaju da nema dileme da integracija sa platnim sistemima EU ima višestruku korist, kao i da će biti dodatni most i prema dijaspori.

“Zato vrlo predano radimo na pripremi izgradnje tehničke infrastrukture za povezivanje sa platnim sistemima EU, gdje nam je primarni cilj TIPS /Target instant Payment Settlement/, ali i aktivno učestvujemo sa ostalim relevantnim institucijama u BiH u pripremnim aktivnostima za ispunjenje formalnih preduslova integracije”, dodaju iz Centralne banke. (Srna)