SARAJEVO – Banke u Bosni i Hercegovini imaju optimističan pogled vezan za potražnju stanovništva i preduzeća za kreditima u trećem kvartalu 2023. godine, nakon što je došlo do rasta potražnje u drugom kvartalu, pokazuju rezultati ankete o kreditnoj aktivnosti banaka koju je provela Centralna banka Bosne i Hercegovine.

U drugom kvartalu 2023. godine banke su izvijestile da je došlo do rasta potražnje stanovništva za stambenim, kao i za potrošačkim i nenamjenskim kreditima. Rast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima bio je nešto naglašeniji nego za stambenim kreditima.

Glavni faktori koji su uticali na povećanje potražnje za kreditima vezani su za povećanu nabavku trajnih potrošačkih dobara i kupovinu nekretnina, dok je štednja stanovništva imala negativan uticaj na potražnju stanovništva.

Banke imaju optimističan pogled vezan za potražnju stanovništva za kreditima u trećem kvartalu 2023. godine, pa se u tom smislu očekuje nešto veće povećanje potražnje za stambenim, i nešto blaži rast potražnje za potrošačkim i nenamjenskim kreditima.

Takođe,  predviđaju da će doći do neznatnog pooštravanja standarda za kredite stanovništvu.

Smanjene provizije i naknade, produženi rokovi i povećani maksimalni iznosi kredita uticali su na ublažavanje uslova za odobranje kredita, dok su se nastavili pooštravati uslovi vezani za povećane kamatne marže i zahtjeve kolaterala na kredite stanovništvu u drugom kvartalu 2023. godine

Istovremeno, banke očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća za kratkoročnim, kao i za dugoročnim kreditima i/ili kreditnim linijama u trećem kvartalu 2023. godine.

Potražnja preduzeća za kreditima nastavila je prilično intenzivno rasti u drugom kvartalu 2023. godine. To se naročito odnosi na dugoročne kredite, jer je neto procenat povećanja potražnje preduzeća za dugoročnim kreditima bio 0,5 (ili 50%), dok je potražnja za kratkoročne kredite porasla nešto manje.

Glavni faktori koji su doprinijeli rastu potražnje za kreditima u drugom kvartalu 2023. godine su finansijske potrebe za kapitalnim investicijama i obrtnim sredstvima.

Za razliku od prethodnih pet kvartala u kojima je zabilježeno pooštravanje kreditnih standarda, u drugom kvartalu 2023. godine neto procenat ukazuje na to da nije bilo promjene kreditnih standarda za kratkoročne, kao ni za dugoročne kredite preduzećima. (Indikator)