SARAJEVO – Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić u razgovoru sa zvaničnicima Svjetske banke u Budvi naglasio je da BiH očekuje više sredstava Svjetske banke pod povoljnim IDA uslovima, kao i projekte podrške budžetima.

Tokom sastanka, kome je prisustvovao ministar finansija i trezora BiH Dragan Vrankić, Špirić je istakao da postoji poseban interes i za kreditnu liniju za razvoj malih i srednjih preduzeća – saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.

Predsjedavajući Špirić informisao je odlazećeg potpredsjednika Svjetske banke za region Evrope i Centralne Azije Šigea Katsua i njegovog nasljednika Filipa le Urua o uspješno završenim pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) i izrazio očekivanje da će sklapanje sporazuma sa MMF-om značiti i pojačanu podršku Svjetske banke BiH.

Špirić je upoznao Katsua i Le Urua sa preduzetim aktivnostima Savjeta ministara u vezi sa izvještajem Duing biznisa, izrazivši očekivanje da će one rezultirati boljim rangiranjem BiH u ovogodišnjem izvještaju, što bi bila važna poruka potencijalnim investitorima.

Potpredjednik Svjetske banke Katsu je ocijenio veoma pozitivnom činjenicu da je BiH uspješno završila pregovore sa MMF-om i naglasio da će i Svjetska banka u tom slučaju biti u prilici da poveća podršku BiH. Katsu je posebno podvukao važnost reforme socijalnog sektora.

Špirić i Katsu obostrano su izrazili očekivanje da će dobra saradnja BiH sa Svjetskom bankom biti nastavljena i u narednom periodu.

U Budvi se održava sastanak Holandske konstituence MMF-a i Svjetske banke.

Izvor Agencije