SARAJEVO – Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas ugovor o zajmu sa šefom Kancelarije Svjetske banke u BiH Emanuelom Saliansom čime je odobreno  33,1 milion evra pomoći BiH namijenjenih za prevenciju Covid- 19.

Bevanda se zahvalio predstavnicima Svjetske banke na razumijevanju i brzoj rekaciji kako bi bila obezbijeđena sredstva u borbi protiv virusa Covid -19 u BiH.

„Novac je namijenjen za oba entiteta koji su i korisnici ovog kredita i bit će na njih i alociran tako što Federaciji BiH pripada 60 posto, a Republici Srpskoj 40 posto. Uvjeti su povoljni jer je rok otplate 32 godine sa sedam godina grejs perioda“, naglasio je ministar Bevanda nakon potpisivanja ugovora.

Implementatori projekta u Federaciji BiH, kojoj pripada 19.859.900 evra, su federalna ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike. Republici Srpskoj pripada  13.240.100 evra i projekt provodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS.

Bevanda očekuje da novac bude iskorišten svrsishodno u skladu s uslovima zajma, te naglasio značaj ovoakvih projkata u momentima kada se cijeli svijet susreće s teškim posljedicama pandemije i to ne samo zdravstvenim nego socijalni i ekonomskim.

Cilj ovog projekta, između ostalog, je prevencija, otkrivanje i odgovor na prijetnju koju nameće pandemija Covid-19, te jačanje pripravnosti nacionalnih sistema javnog zdravstva i pružanje socijalne pomoći najugroženijim grupama pogođenim pandemijom u BiH.

Ugovor o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je korespodentno, bez uobičajenih ceremonija, zbog mjera koje su preduzete u sprječavanju virusa Covid -19.  (Swot)