ZVORNIK – Iz zvorničke Fabrike glinice “Birač” u toku ove godine “Željeznice Republike Srpske” prevešće oko 600.000 tona robe, što je značajno povećanje u odnosu na 2009. godinu, kada je prevezeno oko 390.000 tona.

U Komercijalnoj službi “Birča” rečeno je da su sa “Željeznicama” RS definisani uslovi i cijene prevoza, te orijentacione količine robe, koje će se otpremati i primati u Fabriku glinice “Birač”.

Od dinamike rada Fabrike zavisiće i ukupne količine prevezene robe.

U željeznički transport uključena su 42 vagona, kao i dvije lokomotive, u vlasništvu Fabrike, dok istovremeno “Birač” angažuje u zakup, zavisno od potreba, i do 140 vagona-cisterni za prevoz glinice.

Izvor Agencije