BANJALUKA – Odbornici Skupštine grada Banjaluka usvojili su izvještaje o radu za 2013. godinu i programe poslovanja za ovu godinu više javnih gradskih preduzeća i institucija – Centar za socijalni rad, Sportski centar „Borik“, Banski dvor, Radnički univerzitet i Gradske razvojne agencije.

Odbornici su usvojili i zaključak prema kojem bi u narednoj godini trebalo da budu smanjeni budžeti gradskih preduzeća i institucija za 10 odsto.

Gradonačelnik Slobodan Gavranović rekao je novinarima da zaključak mora da sadrži odredbu na koje se iznose konkretno misli, da li na iznose za ovu godinu ili na budžetski okvir za narednu godinu, koji će biti koncipiran za šest mjeseci.

„Pitanje je i šta će se desiti ako budžetski okvir bude predviđao porast učešća u budžetu ovih preduzeća i institucija. Predložićemo budžet prema pravilima koja su na snazi, a na Skupštini grada je da taj budžet usvoji ili odbije“, istakao je Gavranović.

Predsjednik Skupštine grada Budimir Balaban izjavio je da je skupštinski zaključak obavezujući kod kreiranja budžeta za 2015. godinu.

„Kod usvajanja budžeta pažljivo će biti razmotren ovakav zaključak. Dobro bi bilo da nađe svoje mjesto u budžetu za narednu godinu. Riječ je o smanjenju izdvajanja iz budžeta za javne ustanove, s tim da oni to umanjenje nadomjeste svojim izvornim prihodima“, pojasnio je Balaban.

On je istakao da je danas donesen zaključak prema kojem će Odjeljenje za privredu sačiniti i dostaviti odbornicima analizu za sve javne ustanove i preduzeća kojima je osnivač grad o broju članova upravnih i nadzornih odobra i ukupnom izdvajanju tokom budžetske godine za sve upravne i nadzorne odbore, kako bi se na osnovu te analize eventualno vršila korekcija u broju članova i u primanjima.

Klub odbornika SNSD-a uputio je na današnjoj sjednici prijedlog, koji je i usvojen, a kojim se od svih direktora javnih ustanova koji su pod patronatom traži da za narednu sjednicu dostave detaljan izvještaj, gdje i na koji način troše novac namijenjen za stavku reprezentacije.

„Izvršićemo analizu toga, ne želimo da dajemo paušalne ocjene i tamo gdje skupština i odbornici procijene da je bilo neracionalnog trošenja novca poreskih obveznika insistiraćemo da se u vrlo kratkom roku to za početak ispravi“, rekao je novinarima šef Kluba odbornika SNSD-a Duško Račić.

On je dodao da svi ravnomjerno treba da podnesu teret ekonomske krize koji je prisutan u društvu.

„Smatramo da sve ustanove koje negativno posluju moraju da razmotre sve moguće mjere racionalizacije. Broj članova upravnih odbora i finansijske naknade članovima upravnih odobra su jedna od prvih mjera koje ćemo u krajnjem slučaju podržati i zahtijevati“, rekao je Račić.