BANJALUKA – Budžetski prihodi i prilivi ostvareni u Republici Srpskoj u prvom kvartalu 2010. godine iznose 381,5 miliona maraka, što predstavlja 24 odsto od godišnjeg budžeta, odnosno 95 odsto od kvartalnog budžeta RS.

Navodi se ovo u konsolidovanom izvještaju Ministarstva finansija RS o izvršenju budžeta RS u periodu od 1. januara do 31. marta 2010. godine.

Ukupni rashodi i odlivi iznosili su 337,9 miliona maraka i čine 84 odsto od kvartalnog budžeta.

Budžetom Republike Srpske za 2010. godinu budžetska sredstva su planirana u iznosu od 1,6 milijardi maraka.

U izvještaju se navodi da domaći prihodi u prvom kvartalu iznose 287,6 miliona maraka ili 86 odsto od kvartalnog budžeta za 2010. godinu.

– Njihovu strukturu čine indirektni porezi koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 188,3 miliona maraka, što predstavlja 82 odsto u odnosu na budžet za prva tri mjeseca 2010. godine. Direktni porezi i neporeski prihodi koje RS prikuplja preko vlastitih računa ostvareni su u iznosu od 99,3 miliona maraka, što predstavlja 95 odsto u odnosu na budžet za prva tri mjeseca 2010. godine – ističe se u izvještaju.

U okviru planiranog finansiranja u 2010. godini, ostvareni su prilivi u ukupnom iznosu od 93,9 miliona maraka.

– Prilivi po osnovu refundacije ino-kredita od krajnjih korisnika čine 3,7 miliona maraka, dok priliv po osnovu kredita Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za podršku budžetu iznosi 90,2 miliona maraka – piše u izvještaju.

Dodaje se da su, pored planiranih budžetskih sredstava, ostvareni i vanbudžetski prihodi i prilivi koji su evidentirani u Glavnoj knjizi trezora, a nisu planirani budžetom.

– Ukupni konsolidovani prihodi i prilivi u ovom periodu iznose 405,8 miliona, dok su ukupni konsolidovani rashodi i odlivi 357,4 miliona maraka – navodi se u izvještaju.

Stanje novčanih sredstava na redovnim i namjenskim računima budžeta Republike Srpske 31. marta 2010. godine iznosilo je 583,8 miliona maraka, od čega se na ESCROW računima nalazi 469 miliona maraka.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Banjaluci Vujo Vukmirica rekao je da je bez obzira na smanjene privredne aktivnosti, što je karakteristično za zimski period, situacija u budžetu RS jako dobra.

– Smanjena privredna kretanja uticala su na to da prihodi u budžetu budu nešto manji nego što je planirano. U sljedećem kvartalu možemo da očekujemo bolju situaciju. Bez obzira na sve spoljne uticaje, budžet RS od početka godine nije doživio neki značajniji podbačaj prihoda – kazao je Vukmirica.

Ino-dug

U izvještaju Ministarstva finansija RS navodi se da je ino-dug redovno servisiran i da je za te potrebe izdvojeno 14,5 miliona maraka.

– Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga. Iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 200 hiljada maraka, dok je sa namjenskih računa sredstava privatizacije i sukcesije izdvojen 23,1 milion maraka – navodi se u izvještaju.

Izvor Glas Srpske