Ukoliko Vam je potreban podzakonski akt koji se ne nalazi na našoj web prezentaciji možete nam se obratiti na email adresu: info@swot.ba i na igorsekulic@yahoo.com ili na telefon Udruženja: +387 (0)51 322 960 +387 (0)51 322 960. Pravilnik o dopunama Pravilnika o trgovanju hartijama od vrijednosti Pravilnik o izmjenama Pravilnika o trgovanju hartijama od vrijednosti