SARAJEVO – Sve banke u FBiH u prvoj polovini zaradile su godine 105,5 miliona KM, što je za 76,2 miliona KM ili 41,9% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Posljedice pandemije, koje će se moći sagledati tek u narednom periodu, imale su značajan uticaj na finansijski rezultat bankarskog sektora FBiH sa prvim polugodištem

SARAJEVO  – Generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju /RCC/ Majlinda Bregu ocijenila je da “zeleni koridori” mogu poslužiti kao primjer uspješne regionalne saradnje, te da se neophodno potruditi kako bi se ovi koridori proširili i učinili “zelenijima”, saopšteno je iz RCC-a. Regionalna inicijativa “Zeleni koridori” omogućila je nesmetan protok robe u najkritičnijoj fazi pandemije virusa

SARAJEVO – Predsjedništvo BiH će na prijedlog srpskog člana Milorada Dodika na narednoj sjednici odlučivati o pristupanju BiH inicijativi mali Šengen. Ekonomisti i privrednici saglasni su – puna sloboda kretanja robe, ljudi, usluga i kapitala sa zemljama regiona doprinijela bi ekonomskom razvoju. U Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, koje su najdalje otišle u procesu otvaranja

Google je nedavno saopštio novosti koje bi iz korijena mogle da promjene budućnost rada i visokog obrazovanja. Tehnološki gigant pokreće profesionalne kurseve čije će pohađanje potpuno osposobiti polaznike za rad na traženim IT poslovima. I to za šest mjeseci. Ovi kursevi, koje ova kompanija naziva Google Career Certificate, podučavaju osnovne vještine koje će pomoći ljudima

BER­LIN – Na­pe­tos­ti između Nje­mačke i Ru­si­je es­ka­li­ra­le su od tro­va­nja opo­zi­ci­onog po­li­tičara Ale­ksa­ja Na­va­ljnog. Dok ras­te pri­ti­sak na Nje­mačku da odus­ta­ne od za­vršet­ka ga­so­vo­da Sje­ver­ni tok 2, za­hvaćenog di­plo­mat­skim su­ko­bom SAD, Ru­si­je i Nje­mačke, ana­li­tičari se dvo­ume hoće li Evro­pi i Nje­mačkoj tre­ba­ti gas ko­ji bi se nji­me do­pre­mao, ba­rem slje­dećih ne­ko­li­ko go­di­na, pi­še

BANJALUKA, SARAJEVO – Legalno tržište duvanskih proizvoda je od 2010. godine do 2020. palo za više od 56 odsto, što za posljedicu ima ogromne gubitke u svim budžetima, upozoravaju ekonomski stručnjaci, predstavnici duvanske industrije kao i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO). Tako, recimo, prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u prvih sedam mjeseci ove

BANJALUKA – Iako je u nekoliko navrata pokretana procedura i najavljivano smanjenje dažbina za automobile na električni pogon, i dalje se zbog paprenih cijena i visokih dažbina za nabavku ovakvih automobila odlučuju entuzijasti, ekološki osviješteni građani i bogataši. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, do kraja jula ove godine u zemlju je uvezeno

SARAJEVO, BANJALUKA – Na transakcionim računima u Bosni i Hercegovini, zaključno sa junom ove godine, bilo je 372 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine, što znači da su građani manje trošili, što je za ekonomiste normalno jer svaka kriza rađa strah i neizvjesnost, pa tako i ova, koja je prouzrokovana pandemijom virusa

Čovječanstvo će potrošiti sve raspoložive obnovljene prirodne rezerve na Zemlji za 2020. do subote, prema naučnicima koji ističu da je taj tmurni prag ove godine dostignut nešto kasnije nego prethodne godine zbog toga što je pandemija virusa korona usporila nekontrolisano trošenje prirodnih rezervi. Tzv. Dan prebačaja na Zemlji (Earth Overshoot Day) označava dan na koji

BERLIN – Njemačkoj trenutno nedostaje 50.000 zdravstvenih njegovatelja, što je problem koji njemački ministar zdravlja Jens Špan želi riješiti radnom snagom iz inostranstva, ali uoči pandemije virusa korona to nije baš lako, piše Dojče vele (DW). Nedostatak stručnog kadra u zdravstvu Njemačke bio je veliki problem i prije pandemije virusa korona. Prema izjavama njemačkog ministra