BANJALUKA – U prvoj polovini ove godine u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je ukupno oko 63 miliona litara piva, što je manje za 2,6 miliona litara nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Međutim, domaći pivari tvrde da je to smanjenje uvoza zanemarivo u odnosu na pad proizvodnje piva

FRANKFURT – Njemački Folksvagen (VW) izvijestio je danas da je u prvoj polovini 2020. zabilježio operativni gibitak od 800 miliona evra (940 miliona dolara) zbog velikog pada prodaje automobila usljed pandemije korona virusa, i da je srezao dividendu za 2019. godinu. U istom periodu prošle godine, VW je poslovao sa dobitkom od 10 milijardi evra.

VAŠINGTON – Članovi Kongresa SAD ispitivali su generalne direktore kompanija Amazon, Epl, Gugl i Fejsbuk zbog njihovog poslovanja i odnosa prema konkurenciji. Nakon višečasovnog saslušanja predsjedavajući Kongresa SAD i član Demokratske partije Dejvid Sisilin zaključio je da ove kompanije kakve danas postoje, imaju monopol i da treba da budu pravilno regulisane, te da ostanu odgovorne.

BANJALUKA – Avio-kompanija Rajaner planira uskoro da ponovo uspostavi letove iz Memingena i Brisela prema Banjaluci, rekao je direktor Aerodroma Banjaluka Milan Račić. “Rajaner bi trebao da ima nove letove za Banjaluku već od septembra ili oktobra”, rekao je Račić. Istakao da će mnogo toga zavisiti od epidemiološke situacije u Evropi, te dodao da ne

BEOGRAD – Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prikupljanje pisama o zainteresovanosti za učestvovanje u postupku privatizacije preduzeća za vodne puteve “Ivan Milutinović-PIM” iz Beograda. Riječ je o jednom od eks-Ju giganata koji se, između ostalog, bavio izgradnjom hidrotehničkih objekata, a čija je ukupna vrijednost imovine na dan 31.12. 2019. procijenjena na 1,3 milijijarde

ZAGREB – Ministar turizma i sporta Hrvatske Nikolina Brnjac istakla je da su rezultati turističke sezone dosta dobri, navodeći da je do sada već nešto više od 50 odsto prometa u odnosu na isti period prošle godine. “Što se tiče dolazaka turista, to je 2,3 miliona u julu i skoro više od 16 miliona noćenja.

BERLIN – Neto gubitak Dojče banke (DB) u drugom tromjesečju iznosio je 77 miliona evra, uprkos povećanim prihodima i nižim troškovima, saopštila je banka. To je ipak veliko poboljšanje u odnosu na isti tromjesečni period prošle godine, kada je gubitak iznosio 3,3 milijarde evra, piše portal Indeks. Zadnji tromesečni rezultati banke premašili su očekivanja analitičara.

LJUBLJANA – Vrhovni sud Republike Slovenije donio je presudu da dionice Merkatora, koje su odlukom slovenačke Agencije za zaštitu tržišne konkurencije (AVK) privremeno oduzete Agrokoru krajem prošle godine, bez odlaganja moraju biti vraćene hrvatskom koncernu. Državno tužilaštvo Slovenije podnijelo je Vrhovnom sudu zahtjev za zaštitu zakonitosti u kojem je, u suštini, iznijelo tvrdnju da je

VAŠINGTON – Pandemija virusa korona uticala je negativno na poslovanje svetskog lanca kafeterija “Starbaks”. Zatvaranja kafeterija usljed mjera preduzetih protiv širenja korone do kraja juna kompaniji su donijele neto gubitak u visini od 678 miliona dolara, saopštio je “Starbaks”. Prihodi “Starbaksa” opali su za 38 odsto na 4,2 milijarde dolara. I pored velikih gubitaka “Starbaks” je

DO­BOJ – “Želje­zni­ce Re­pu­bli­ke Srpske” spro­vo­de pro­ces res­tru­ktu­ri­sa­nja pre­du­zeća pre­dviđenom di­na­mi­kom, a bi­će okončan ove go­di­ne, uprkos otežanim okol­nos­ti­ma prou­zro­ko­va­nim pan­de­mi­jom vi­ru­sa ko­ro­na, i od na­re­dne go­di­ne po­slo­vaće pre­ma no­vom sis­te­mu, re­kao je Srni ge­ne­ral­ni di­re­ktor Slav­ko Gli­go­rić. Gli­go­rić je pod­sje­tio da je u mar­tu 2017. go­di­ne, od ka­da je počelo res­tru­ktu­ri­sa­nje “Želje­zni­ca”, ova kom­pa­ni­ja