SARAJEVO – Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) će od 28. novembra 2022. godine pustiti u opticaj kovanice konvertibilne marke u apoenu od 5 KM i 2 KM, dodatno kovane u 2022.

Kovani novac navedenih apoena, izdanje 2022., kovan je u skladu s redovnim aktivnostima CBBiH, koje imaju za cilj osigurati dovoljno kovanog novca odgovarajuće apoenske strukture za potrebe gotovinskog prometa u BiH.

Osnovna obilježja i dizajn dodatnih količina kovanog novca u apoenima 2 KM i 5 KM, izdanje 2022., ostaju ista kao i na kovanom novcu prethodnih izdanja tih apoena, s tim da se na naličju kovanog novca nalazi brojčana oznaka „2022“, kao godina kovanja navedenih apoena.

– Kovanje novih količina kovanog novca konvertibilne marke nema inflacijski efekt, jer nijedna KM neće biti puštena u opticaj bez poštivanja principa valutnog odbora, što znači da svaka izdana konvertibilna marka ima pokriće u stranoj valuti po fiksnom kursu. Kovani novac će u opticaj biti pušten sukcesivno, odnosno prema potrebi, posredstvom glavnih jedinica i filijala CBBiH – saopšteno je iz te institucije.