SARAJEVO – Na osnovu raspoloživih zvaničnih statističkih podataka, i informacija s međunarodnih tržišta objavljenih do 5. juna 2024. godine, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) procjenjuje godišnji rast realnog BDP-a u prvom kvartalu 2024. godine na 1,8%, što je gotovo identično procjeni iz marta (1,7%).

“Nastavak blagog rasta ekonomske aktivnosti iz prethodne godine očekujemo u prvom kvartalu zbog nastavka rasta u djelatnostima uslužnog sektora, i smanjenja inflatornog pritiska. Rast aktivnosti u uslužnom sektoru djelimično je kompenzirao pad aktivnosti u prerađivačkom sektoru, koja je bila dijelom i posljedica smanjene tražnje na tržištima zemalja glavnih trgovinskih partnera. Imajući u vidu kako industrijska proizvodnja bilježi nešto slabiji pad aktivnosti, a izvoz blagi rast na godišnjem nivou u aprilu 2024. godine, naša prva preliminarna procjena je da bi ekonomska aktivnost mogla biti nešto jača u drugom kvartalu, oko 2,4%. Posljedično, naša preliminarna procjena intenziteta rasta realnog BDP-a iznosi 2,1% za prvo polugodište 2024. godine”, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Trenutno procjenjuju kako će ukupna inflacija iznositi 2,6% u drugom kvartalu 2024. godine, a temeljna inflacija 4,2%.

“Neočekivano brzo usporavanje inflacije u drugom polugodištu 2023. godine će imati značajan bazni uticaj na kretanje indeksa potrošačkih cijena. Očekujemo da će povećanja cijena prevoza zbog baznog efekta, ali i povećanja cijena režijskih troškova, koje su osim uticaja baznog efekta pod pritiskom najavljenog povećanja cijena električne energije, te efekti nedovoljne ponude radne snage imati posebno značajan uticaj na povećanje inflacije. Očekivane cijene ostalih odjeljaka u narednom periodu pratiće trend koji je prisutan od početka godine. Naša preliminarna procjena inflacije u trećem kvartalu ukazuje na blago jačanje inflatornih pritisaka u odnosu na prethodni kvartal, ali su projekcije i dalje u skladu sa onim iz srednjoročnog makroekonomskog modela za 2024. godinu”, dodaje se u analizi Centralne banke BiH. (Swot, Foto ilustracija)