SARAJEVO – Banke u BiH imaju blago pesimističan pogled na potražnju stanovništva za kreditima u četvrtom kvartalu, dok istovremeno očekuju da će doći do povećanja potražnje preduzeća za kreditima, pokazuje anketa Centralne banke BiH.
Prema ovoj anketi u kojoj je učestvovalo osam najvećih banaka u BiH, u četvrtom kvartalu očekuje se smanjenje potražnje stanovništva za potrošačke i nenamjenske, kao i za stambene kredite, dok će doći do povećanja potražnje preduzeća za kratkoročnim, kao i za dugoročnim kreditima ili kreditnim linijama.

Za četvrti kvartal banke predviđaju da će doći do pooštravanja standarda za kredite stanovništvu, dok će standardi za odobravanje kratkoročnih, kao i dugoročnih kredita preduzećima ostati nepromijenjeni.

Banke su izvjestile da je u trećem kvartalu došlo do rasta potražnje stanovništva za stambenim, kao i za potrošačkim i nenamjenskim kreditima.

Glavni faktori koji su uticali na povećanje potražnje za kreditima vezani su za povećanu nabavku trajnih potrošačkih dobara, kupovinu nekretnina i drugi izvori finansiranja stanovništva, dok je štednja stanovništva imala negativan uticaj na potražnju stanovništva.

U trećem kvartalu došlo je do neznatnog pooštravanja standarda za potrošačke i nenamjenske kredite, dok su standardi za odobravanje stambenih kredita ostali nepromijenjeni.

Banke su navele da je potražnja preduzeća za kreditima nastavila da raste i u trećem kvartalu, kao i da je potražnja za dugoročnim kreditima veća od potražnje za kratkoročnim.

U trećem kvartalu u odnosu na prethodni, došlo je do neznatnog povećanja odbijenih zahtjeva za kreditima. (Srna)