BEČ – Građani Beča mogu da se prijave za subvenciju troškova energije poznatu kao energetski bonus. Ovom mjerom austrijska metropola mimo subvencija savezne vlade od prošle godine podržava građane u borbi s povećanjem cijena energenata i troškova života.

Jednokratni doprinos od 200 evra toliko je popularan da se za njega tokom mjesec dana prijavilo 500.000 domaćinstava.

Uprava glavnog grada Austrije najavila je krajem novembra prošle godine da će izdvojiti ukupno 130 miliona evra, što je jednokratna naknada za stanovništvo u iznosu od 200 evra. Iznos omogućava izdržavanje 650.000 odnosno dvije trećine bečkih domaćinstava. Za mjesec i po dana grad je stanovništvu isplatio 100 miliona evra.

Za pomoć mogu da se prijave lica čije je mjesto prebivališta bio Beč do 10. novembra 2022. i čiji godišnji prihod nije bio veći od 40.000 evra. U slučaju višečlanih domaćinstava, gornja granica je povučena na godišnji prihod od 100.000 evra. Prijave su moguće do 31. marta. (Swot,