BRISEL – Godišnja inflacija u Evropskoj uniji i evrozoni bila je u aprilu gotovo upola slabija nego u martu, pokazao je izvještaj Eurostata.

Na nivou EU godišnja inflacija mjerena harmonizovanim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u aprilu je iznosila 0,7 posto, a u martu 1,2 posto. Evropski statistički zavod blago je snizio procjenu inflacije u evrozoni u aprilu, za 0,1 procentni bod, na 0,3 posto. U martu je ta procjena iznosila 0,7 posto.

Evropski statističari podsjećaju da je april prvi mjesec u kojem su sve zemlje EU uvele mjere za suzbijanje pandemije.

Najveća prevaga za inflaciju u zoni evra bile su cijene energije koje su u aprilu pale 9,7 posto, a u martu 4,5 posto.

Najviše su pak porasle cijene svježe hrane, za 7,6 posto u odnosu na isti period lane.

Ukupno je 13 zemalja EU u aprilu beležilo negativnu stopu inflacije. Najviše su pale potrošačke cijene u Sloveniji – 1,3 posto. Slijedi Kipar s padom cijena za 1,2 posto, te Estonija i Grčka, gdje su bile 0,9 posto niže nego u aprilu prošle godine.

Portugalija, Danska, Litvanija i Hrvatska zabilježile su pad cijena za 0,1 posto u odnosu na prošlogodišnji april, što je prvi put u tri i po godine da u Hrvatskoj cijene padnu.

Najveći rast cijena u aprilu zabilježen je u Češkoj, za 3,3 posto, a slijedi Poljska sa 2,9 i Mađarska sa rastom cijena od 2,5 posto. U Njemačkoj, najvećoj evropskoj privredi, stopa inflacije iznosila je 0,8 posto. (Novac.hr)