SARAJEVO – U BiH još postoji visok stepen konsenzusa ka evropskom putu koji bi trebalo da bude postignut, iako kasnimo u primjeni potrebnih reformi, rekao je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić na konferenciji “Na putu prema EU – predstojeći izazovi”, održanoj u Sarajevu.

Konferencija je organizovana radi sagledavanja uticaja strategije proširenja EU na centralne banke i ekonomske i finansijske izazove za centralne banke zapadnog Balkana

"Mi u Centralnoj banci svjesni smo svih prepreka i nadamo se da će minimalni konsenzus biti postignut kako bi se zahtjevne reforme primijenile s ciljem snažnijeg kretanje zemlje ka evropskim integracijama", istakao je Kozarić.

On je naveo i da je finansijska kriza pokazala da je saradnja monetarnih institucija neminovna te da je međunarodna saradnja preduslov za sprečavanje budućih kriza.

Vršilac dužnosti šefa Deleacije EU u BiH Renco Davidi rekao je da je CB BiH najsolidnija institucija u zemlji, sa dobrom reputacijom i kredibilitetom, te da je aranžman tzv. valutnog odbora u proteklih 15 godina garantovao makroekonomsku i monetarnu stabilnost.

"Zemlje zapadnog Balkana bile su manje pod uticajem globalne finansijske krize od drugih država, a razlog tome je što je finansijski sistem bio jednostavniji nego u drugim zemljama, te zbog dobre regulative", istakao je Davidi.

Viceguverner CB BiH Feriha Imamović rekla je da u okviru dugoročne strategije usklađivanja praksi, standarda i politika sa standardima EU i centralnog bankarstva Eurosistema, CB BiH stalno radi na jačanju institucionalnih kapaciteta, uvodeći nova pravila, politike i edukaciju zaposlenih.

"Svi dosadašnji projekti Centralne banke BiH sa EU ocijenjeni su kao izuzetno uspješni", istakla je.

Zamjenik rukovodioca odjeljenja Evropske centralne banke za susjedne zemlje EU Thierry Bracke naglasio je značaj projekata saradnje sa Centralnom bankom BiH, među kojima je i Program tehničke pomoći Eurostistema, koji finansira EU, a u okviru kojeg je i održana današnja konferencija.

Izvor Agencije