LEĆE – Ministri finansija Grupe osam najrazvijenijih zemalja svijeta (G8) ocijenili su da svjetska ekonomija pokazuje “znake stabilnosti” i da treba početi sa pripremama za okončanje vanrednih stimulativnih mjera koje su preduzete kako bi se zemljama pomoglo da lakše prebrode globalnu finansijsku i ekonomsku krizu.

U završnom dokumentu sa skupa, održanog u gradiću Leće u južnoj Italiji ministri, međutim, nisu zatražili hitno okončanje stimulativnih mjera, što agencije ocjenjuju kao znak da oporavak svjetske privrede još uvijek nije siguran.

“Ima znakova stabilizacije u našim ekonomijama, uključujući oporavak berzi, poboljšanje poslovnog i potrošačkog povjerenja”, navodi se u dokumentu, ali se dodaje da je situacija “i dalje neizvjesna” i da i dalje ostaju “značajni rizici”, tako da se moraju preduzeti dodatni koraci kako bi se stabilzacija učvrstila i “globalna ekonomija postavila na put jakog, stabilnog i održivog rasta”.

Tek potom će, složili su se ministri, biti razmotrene odgovarajuće “izlazne strategije” kao bi se varedne mjere prekinule “kada bude siguirno” da su ekonomije na putu oporavka.

Ministri su zatražili od Međunarodnog monetarnog fonda da, s ovim ciljem, sprovrede neophodne analize, kako bi im pomogao u tom procesu.

Na sastanku u Lećeu učestvovali su ministri finansija Velike Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Izvor Agencije