BANJALUKA – Banjalučka Gradska razvojna agencija i Nova banka potpisali su ugovor za uspostavljanje Garantnog fonda za mala i srednja preduzeća, čija je početna vrijednost milion KM, koji će mladim preduzetnicima obezbijediti povoljne kredite do 50.000 KM.

"Suština funkcionisanja Garantnog fonda jeste da se omogući ljudima da dođu do finansijskih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa, a što nisu mogli da ostvare putem banaka jer nisu imali odgovarajuće vrste koleterala i višegodišnje računovostvene izvještaje”, rekao je direktor Gradske razvojne agencije Nenad Račić.

Račić je pojasnio da će svi budući preduzetnici koji imaju ideju za koju smatraju da je mogu pretočiti u ekonomski opravdan biznis, uz podršku Gradske razvojne agencije, moći da apliciraju za sredstva Garantnog fonda.

“Ovo je prvi Garantni fond koji se stavlja u funkciju u Republici Srpskoj i on upravo treba da pokaže razvojnu funkciju Grada i ulaganje u njegov ekonomski razvoj”, rekao je on.

Na ovaj način biće registrovana nova mala i srednja preduzeća i nova radna mjesta, a Gradska razvojna agencija će zajedno sa Novom bankom pratiti funkcionisanje budućih preduzetnika.

Direktor Nove Banke Milan Radović istakao je da će banka zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom podijeliti rizik plasmana ovih kredita, koji će biti davani po kamatnoj stopi od 7,5 odsto, uz grejs period od šest mjeseci.

“Naši timovi zajednički će raditi na tome da prepoznaju preduzetnike kojima su ova sredstva potrebna. Kredit se daje po fiksnoj kamatnoj stopi od 7,5 odsto za cijeli period otplate kredita, uz grejs period od šest mjeseci”precizirao je Radović i dodao da tržišna kretanja neće uticati na otplatu kredita.

Prema njegovim riječima, mladim preduzetnicima biće pružena i odgovarajuća stručna pomoć.

“Cilj nam je da ovim putem pomognemo razvoju Grada iskorištavajući Zakon o Garantnom fondu RS koji je nedavno usvojen”, istakao je Radović.

Izvor Agencije