SARAJEVO – Agencija za bankarstvo Federacije BiH dopunila je odluku o privremenom reprogramu kredita omogućavajući građanima da produže rok otplate kredita za godinu, saznajemo u ovoj instituciji.

"Upravni odbor Agencije je, na zahtjev banaka, dopunio odluku o reprogramu kredita fizičkih lica čime smo omogućili ne samo reprogram uz grejs period od godinu u kojem se plaća kamata dok glavnica miruje, nego i produženje roka otplate kredita za godinu dana", kazao je Zlatko Barš, direktor Agencije za bankarstvo FBiH.

Istakao je da je dopuna izvršena ponajviše zbog problema koji su se javili kod reprograma tek uzetih kredita.

"U početnom periodu otplate kredita veći je iznos glavnice nego kamate i dužnici u slučaju grejs perioda plaćaju znatno više za kamate. Produženjem roka otplate kredita smanjuje se mjesečna rata, a samim tim i manji su iznosi kamata", pojasnio je Barš.

Dodao je da Agencija priprema odluku o reprogramu kredita i za pravna lica, ali budući da ona iziskuje izmjenu regulative naglašava da je za nju potrebno pribaviti saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

"Delegacija MMF-a doći će u Sarajevo u septembru i očekujem da ćemo o tome konkretnije razgovarati. Do sada smo imali samo preliminarne razgovore", kazao je Barš.

Naglasio je da će reprogram kredita za pravna lica važiti za takozvane dobre kredite, odnosno klijente koji uredno otplaćuju rate, ali zbog ekonomske krize nailaze na teškoće pri servisiranju kreditnih obaveza.

"Prema sadašnjim propisima, čim se ide na repogram to podrazumijeva da dužnik ima probleme u otplati i taj se kredit svrstava u lošu C kategoriju. Banke u tom slučaju moraju izdvojiti dodatna sredstva rezervi od 16 do 40 posto. Razmišljamo da za kredite A i B kategorije, koji čine 94 posto kredita, odobrimo mogućnost reprograma uz zadržavanje klasifikacije kredita. Na taj način banke ne bi imale dodatne troškove, a klijenti bi dobili mogućnost da u vrijeme odgode kredita konsoliduju poslovanje", dodao je Barš.

Izvor Agencije