BRISEL – Građani Evropske unije su u 2022. godini svoje zadovoljstvo životom ocijenili u prosjeku ocjenom 7,1, na skali od 0 (uopšte nisam zadovoljan) do 10 (potpuno sam zadovoljan), pokazuje istraživanje koje je danas objavio Evrostat. Ocjena je slabija od ocjene 7,3, koliko je bila u 2018. godini i sada je približno ista kao u 2013. godini, kada su građani EU svoje životno zadovoljstvo ocijenili sa 7,0.

Ljudi su generalno više zadovoljni ličnim odnosima koje u prosjeku ocjenjuju sa 7,8 nego stanjem svojih finansija koje ocjenjuju sa 6,6. Istraživanje za 2022. godinu je pokazalo da zadovoljstvo ličnim odnosima i sopstvenim finansijama raste sa nivoom obrazovanja.

Visokoobrazovani su svoje lične odnose u proseku ocijenili sa 8,0 a materijalnu situaciju sa 7,1, dok osobe sa nižim nivoom obrazovanja ocjenom 7,6 ocenjuju lične odnose, a ocjenom 6,0 ocjenjuju svoju situaciju.