BANJALUKA – Hypo Alpe-Adria-Bank Banja Luka, najveća banka u RS, uspješno je ove sedmice okončala svoju XI emisiju akcija, prikupivši dodatnih 50 miliona KM akcionarskog kapitala.

Najveći pojedinačni ulagač je Hypo Grupa odnosno njen vlasnik, Republika Austrija, koja je kupila 99,6 odsto akcija, na osnovu prava prečeg sticanja.

Nakon uknjižavanja ovih 50 miliona KM iz XI emisije akcija ukupan akcionarski kapital Hypo banke Banja Luka iznosiće 175 miliona KM, a što predstavlja 36 odsto ukupnog akcionarskog kapitala na bankarskom tržištu Republike Srpske.

.

Doprinos stabilnosti finansijskog sektora RS

„Snagom kapitala, jednog od ključnih činilaca uspješnog poslovanja i najvažnijeg faktora kompenzacije rizika u bankama, dodatno smo potvrdili ulogu najveće, potpuno stabilne i sigurne finansijske institucije. Visok procenat iskorištenog prava preče kupovine akcija banke pokazuje veliku zainteresovanost postojećih akcionara, kao i njihovu opredjeljenost za uspješnu budućnost banke“, kaže Samuel Vlčan, direktor Hypo banke Banja Luka.

Hypo Grupa i njen vlasnik, Republika Austrija, kroz ovu dokapitalizaciju još jednom potvrđuju da je tržište Bosne i Hercegovine, a sa njim i tržište Republike Srpske, jedno od primarnih za Hypo grupaciju. Ujedno, ova dokapitalizacija značiće mnogo i za stabilnost finansijskog sektora u RS, kao cjelokupne privrede u Republici Srpskoj.

„Hypo banka Banja Luka vrlo snažno i sigurno ulazi u 2011. godinu, s osnovnim ciljem da potvrdi ulogu lidera te da svoj kapital podredi domaćem tržištu snažno ga podržavajući , a poseban fokus biće na poslovanju sa građanima i malim i srednjim preduzećima i javnim sektorom“, zaključuje Vlčan.

Izvor Agencije