SARAJEVO – Predsjedavajući Komisije Savjeta ministara BiH za reviziju Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva Ljubiša Ćosić izjavio je danas da je Komisija utvrdila novu odluku o kvalitetu tečnih naftnih goriva, ali da je i dalje sporno ostalo produženje rokova za goriva proizvedena u Rafineriji u Brodu.

Ćosić, koji je u ime Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH podržao prijedlog o produženju rokova za goriva proizvedena u Rafineriji nafte u Brodu, rekao je da će se sačekati mišljenje trećeg člana Komisije, imenovanog od Savjeta ministara BiH, o ovom pitanju oko kojeg još nije postignuta saglasnost.

        On je podvukao da je od samog početka rada insistirao na dogovoru i zajedničkom stavu svih članova komisije, a u slučaju da do toga ne dođe, biće ispoštovan princip “izuzetog mišljenja”.

        Prema njegovim riječima, na današnjoj 5. sjednici Komisije prisutni su bili on i Zijad Džemić u ime Savjeta ministara BiH i Amira Pintul u ime Vlade Federacije BiH, koji su završili aktivnosti na izradi prijedloga nove odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

        ”Sve prethodno predložene izmjene i dodaci na ovu odluku, a koji se odnose na monitoring kvaliteta tečnih naftnih goriva, metode utvrđivanja kvaliteta tečnih naftnih goriva, krivične odredbe i ostalo – usaglašeno je među članovima komisije”, rekao je Ćosić.

        On je pojasnio da je sporno ostalo produženje rokova za goriva koja proizvodi domaći proizvođač, odnosno Rafinerije nafte u Brodu, prema zahtjevima rafinerije, i to bezolovne motorne benzine, dizel i lož ulje.

        ”Predstavnik FBiH je i dalje ostao na prethodnim zaključcima federalne Vlade kojima se traži zajednička kontrola kvaliteta naftnih goriva proizvedenih u Rafineriji nafte u Brodu koju bi obavljali inspekcijski organi i inspekcijska tijela entiteta, kao i označavanje goriva proizvedenog u Rafineriji oznakom ‘nije po evropskom standardu`”, rekao je Ćosić.

        On je podsjetio da su dva člana koja nisu bila prisutna današnjoj sjednici, Žarko Petrović, u ime Savjeta ministara BiH i Dragana Kalabić u ime Vlade RS, ranije podržala usaglašeni tekst odluke, i produženje rokova za goriva proizvedena u Rafineriji nafte Brod.

Izmjene odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, koju bi Savjet ministara BiH trebalo da donese najkasnije do 25. avgusta, trebalo bi da omogući nesmetan nastavak rada Rafinerije Brod, jer je to u interesu cijele BiH, rekao je Slavko Šćepanović, prvi zamjenik direktora Optima grupe.

        “Očekujem da će najdalje do naredne sedmice odluka biti donesena, da će komisija izvršiti korekcije u jednom dijelu, kako se to i ranije radilo, da bi nakon toga Rafinerija Brod nastavila proizvodnju i onih derivata koji za sada nisu u skladu sa standardima `evro pet`”, istakao je Šćepanović.

        On je naveo da je riječ o standardima koji se odnose na zaštitu životne sredine i nemaju veze sa kvalitetom goriva.

        “Ubijeđeni smo da će biti donesena odluka koja će biti u interesu cijele BiH. Takvo gorivo koristi se u Srbiji i Hrvatskoj, jedino je zabranjen uvoz. To nije nekvalitetno i opasno gorivo. Riječ je o kvalitetu goriva koje je Evropa koristila zadnjih 50 godina. Potreban nam je prelazni period da uskladimo kapacitete, da bi proizvodili gorivo po evropskim standardima”,kaže Šćepanović.

        Poslanik u Predstavničkom domu parlamenta BiH Lazar Prodanović rekao je da očekuje da će Savjet ministara BiH produžiti odluku ukoliko Rafinerija još nije u cjelini ispunila obaveze.

        “To je u interesu BiH, jer Rafinerija bilježi najveće povećanje proizvodnje, najznačanije utiče na umanjenje trgovinskog deficita BiH, koji je ionako poražavajući. Rad Rafinerije od posebnog je značaja za BiH i RS. Mislim da će odluka biti pozitivna, jer je jedan broj ministara već imao priliku da se na licu mjesta uvjeri da Rafinerija intenzivno radi na ispunjavanju preostalih obaveza “, rekao je Prodanović i upozorio da bi svako suprotno rješenje značilo da je u BiH prevladao uvoznički naftni lobi, kojem nije cilj razvoj industrije u BiH.

        Savjet ministara BiH formirao je komisiju za reviziju odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva od pet članova, od čega tri člana delegira Savjet ministara BiH koji određuje i predsjedavajućeg komisije, dok će vlade Republike Srpske i Federacije BiH delegirati po jednog predstavnika. Komisija bi o ovom pitanju trebalo da raspravlja na sutrašnjoj sjednici, a Savjetu ministara najdalje do 25. avgusta trebalo bi da dostavi prijedlog nove odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, koja će biti prilagođena evropskim direktivima.

Izvor Agencije