SARAJEVO – Mikrokreditne i štedno-kreditne organizacije u BiH imaju obavezu da od ovog mjeseca dostavljaju i ažuriraju podatke o kreditnim zaduženjima klijenata u Centralnom registru kredita koji je uspostavljen pri Centralnoj banci BiH.

Obaveze su nastupile nakon što su poslovanja ovih finansijskih organizacija dovedena u nadležnost entitetskih agencija za bankarstvo, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Do sada su samo komercijalne banke u BiH imale obavezu da dostavljaju podatke o zaduženjima fizičkih i pravnih lica, dok su mikrokreditne i štedno-kreditne organizacije to radile na dobrovoljnoj osnovi.

U saopštenju se navodi da obaveza još uvijek ne vrijedi za lizing kompanije, ali se njihovi podaci već nalaze u Centralnom registru kredita.

Centralna banka BiH dala je ovlaštenja komercijalnim bankama da mogu klijentima izdavati izvode iz Registra kredita o njihovim kreditnim zaduženjima, što do sada nije bio slučaj.

Izvod iz Registra poslovni subjekt može dobiti na osnovu zahtjeva potpisanog od ovlaštenog lica i ovjerenog pečatom poslovnog subjekta, dok fizičko lice uz zahtjev podnesen u pisanoj formi mora dostaviti i fotokopiju lične karte, navodi se u saopštenju

Izvor Agencije