SARAJEVO – Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojević izjavio je danas u Sarajevu da je infrastruktura kvaliteta veoma bitna oblast poslovnog okruženja i da je treba neprestano unapređivati.

On je u obraćanju učesnicima konferencije “Infrastruktura kvaliteta i akreditacija kao važne komponente za jačanje ekonomije” istakao da infrastruktura kvaliteta i javne institucije koje rade u ovoj oblasti moraju biti svjesni svoje odgovornosti koje imaju prema ekonomiji i privrednim subjektima u BiH.

“Moramo kreirati sistem koji će naše unutrašnje tržište učiniti jakim i kvalitetnim. Posmatrano sa aspekta nastupa naših privrednih subjekata na unutrašnjem tržištu, moramo im stvoriti uslove za neometano poslovanje u skladu sa važećim propisima i maksimalnim stepenom zaštite domaćih potrošača”, naglasio je Zirojević.

Napominjući da kao zemlja potencijalni kandidat za članstvo u EU, BiH ima obavezu neprestanog usklađivanja svog zakonodavstva sa zakonodavstvom Unije, on je naveo da su u tom smislu u Ministarstvu u posljednje dvije godine završene aktivnosti na preuzimanju sedam od 29 direktiva “novog pristupa”.

“Direktive ćemo preuzeti i postepeno usklađivati zakonodavstvo, ali ne smijemo dozvoliti da nam privredni subjekti ostanu izvan ovog procesa. Moramo putem privrednih komora i kroz direktne oblike saradnje uticati na privrednike da se osposobljavaju i ispoštuju zahtjeve iz ove regulative. Na taj način ćemo im obezbijediti nastup, kako na unutrašnjem, tako i na spoljnim tržištima”, pojasnio je Zirojević.

Prema njegovom mišljenju, obaveza približavanja i napredovanja prema EU, a istovremeno snažan uticaj ekonomske krize, mogu imati negativan efekat na mogućnosti privrede da se prilagođava novim uslovima u oblasti infrastrukture kvaliteta.

“Tu dolazi do jaza i taj prostor moraju popuniti javne institucije svih nivoa. Državne institucije kroz koordinaciju i direktno djelovanje u određenim oblastima, a entitetske kroz implementaciju i razvojno finansijsku podršku. U ovom dijelu naročito mislim na pomoć privredi, direktnu ili indirektnu, iz budžeta entiteta i nižih nivoa”, rekao je Zirojević.

Otpravnik poslova delegacije EU u BiH Boris Jarošević rekao je da će EU u narednom periodu obezbijediti šest miliona evra kroz IPA prijekte za 2008. i 2009. godinu za jačanje infrastrukture kvaliteta u BiH, podsjetivši da je već kroz tri IPA projekta za 2007. godinu obezbjedila četiri miliona evra.

On je podsjetio da je u izvještaju Evropske komisije o napretku BiH u 2010. godini navedeno da je u ovoj oblasti zabilježen blagi napredak.

Direktor Instituta za akreditovanje u BiH Žarko Petrović rekao je da su u BiH formirane sve institucije u oblasti kvaliteta, a da je cilj današnje konferencije, koja se održava u okviru projekta “Jačanje sistema akreditovanja BiH”, koji finansira EU, da pruži informacije o infrastrukturi kvaliteta kao cjelini i da predstavi trenutni status razvoja BiH i buduće korake.

Infrastruktura kvaliteta države, koja se sastoji od više komponenti kao što su standardizacija, sertifikovanje, metrologija, akreditacija i slično, međunarodno je priznata kao osnova za bilo kakav trajan ekonomski razvoj i dobijanje prilike u međunarodnoj trgovini, zbog čega je posjedovanje i funkcionisanje svih njenih elemenata jedan od preduslova za pristup EU.

Izvor Agencije