TESLIĆ – Predstavnici italijanske pokrajine Dibeluno finansiraće veći dio projekta izgradnje fabrike sira u teslićkom naselju Blatnica, čija je vrijednost 1,5 miliona KM, potvrđeno je u opštini Teslić.

Gosti iz Italije boravili su nekoliko puta u Tesliću, a sa načinom funkcionisanja ovog projekta u praksi teslićka delegacija i predstavnici Vlade Republike Srpske, koja je takođe uključena u ovaj projekat, uvjerili su se prilikom posjete provinciji Dibeluno.

Zaključeno je da su geografski uslovi i konfiguracija terena provincije Dibeluno i blatničkog kraja dosta slični, što je pretpostavka da će projekat donijeti željena očekivanja.

Projekat predviđa organizovanje većeg broja mini-farmi od 40 do 50 grla, gdje bi sami farmeri bili i vlasnici fabrike sira sa potpunom odgovornošću za njeno funkcionisanje.

Načelnik teslićke opštine Savo Kasapović rekao je da je vrijednost projekta 1,5 miliona KM od čega bi 70 procenata finansirali Italijani, a ostalo Vlada RS i opština Teslić, a trebalo bi da bude završen za tri godine.

Kasapović je istakao da će opština dio preuzetih obaveza sigurno izvršiti i to ulaganjem u stočni fond, bez čega projekat nema šansu i naglasio da je ovo posebno značajno za blatnički kraj, koji je sada pasivan jer nema privrednih kapaciteta, a stočarstvo ima vjekovnu tradiciju.

Izvor Agencije