BANJA LUKA – U izdanju Udruženja ekonomista RS SWOT izašao je peti broj stručnog časopisa “Journal of Contemporary Economics” u kojem su svoje radove objavili:  Slavica Dragišić, Saša Stevanović, Miloš Grujić.

Objavljeni radovi se bave aktuelnim temama, uticaju digitalizacije na poslovanje i odabir poslovne strategije, makroekonomskim modelima Republike Srpske za period 2007-2019. godine i kreditnim derivatima kao finansijskim inovacijama na tržištu BiH..

Kao i do sad svi objavljeni tekstovi u “Journal of Contemporary Economiccs” su dostupni na web stranici časopisa.