BANJA LUKA – U izdanju Udruženja ekonomista RS SWOT izašao je četvrti broj stručnog časopisa “Journal of Contemporary Economics” u kojem su svoje radove objavili:  Dragan Jović, Boris Srdić, Dragan Janjić, Miloš Grujić i Perica Rajčević.

Objavljeni radovi se bave aktuelnim temama, te su tako dva rada posvećena problemima koje je prouzrokovala pandemija virusa COVID 19. Prvi je “Svet nakon koronavirus pandemije: promene razvojne paradigme ili perpetuiranje kriza” koji su napisali Miodrag Zec, Ognjen Radonjić, dok su Dragan Lončar i Filip Stojanović objavili rad na temu “Ekonomske posledice pandemije virusa COVID-19 i krizni menadžment”.

Dragan Janjić i Vladimir Stanimirović su su se bavili stanjem Elektroprivrede RS u svom radu “Analiza sistemskog rizika Elektroprivrede Republike Srpske”.

Dražen Marijanac je objavio rad: “Uticaj nejednakosti na ekonomski rast: Primjer Sjedinjenih Američkih Država”.

Kao i do sad svi objavljeni tekstovi u “Journal of Contemporary Economiccs” su dostupni na web stranici časopisa.