BANJA LUKA – Knjiga „Ekonomski život Republike Srpske 20 godina rizika i nagrada“ autora Saše Stevanovića u izdanju Udruženja ekonomista RS SWOT i „Bjesede“, od sad se može pronaći i na policama Harvardske biblioteke.

„Činjenica da je knjiga Ekonomski život Republike našla svoje mjesto na policama harvardskog univerziteta predstavlja priznanje za dosadašnji rad na temi ekonomije Republike Srpske“, kaže autor knjige i dodaje da ga kao autora ovog istraživanja raduje vijest da će istraživači sa jednog od najrenomiranijeg univerziteta na svijetu imati pristup ovom djelu.

„Nadam se  da će ideje, razmišljanja i sugestije date u knjizi imati veći uticaj u budućnosti kod upravljanja malim ekonomskim sistemima u rešavanju budućih izazova“, naveo je Stevanović.

„Posebnu zahvalnost dugujem dugogodišnjoj iskrenoj saradnji Udruženja ekonomista SWOT čiji menadžment i članovi su pomogli u kreiranju ovog djela. Takođe zahvalnost je i prema  institucijama Republike Srpske koje povećavaju transparentnost svojih ekonomskih politika što u mnogome omogućava istraživački rad i čije osoblje je uvijek otovoreno za saradnju i pomoć u radu“, kazao je Stevanović.

Podsjećemo da je knjiga „Ekonomski život Republike Srpske 20 godina rizika i nagrada“ već uvrštena u knjižni fond Kongresne biblioteke, jedne od najstarijih kulturnih institucija SAD-a.