BANJALUKA – Ekonomska kriza u Republici Srpskoj i BiH u ovoj godini biće još veća, a vlasti će u kreiranju ekonomske politike morati da se sve više oslanjaju na struku, smatra dekan Ekonomskog fakulteta u Banjaluci Novak Kondić.

“Vrlo je nezahvalno preporučivati šta bi Vlada trebalo da uradi u narednom periodu, ali, kako kriza bude kulminirala, Vlada će morati sve više da konsultuje ekonomske stručnjake”, rekao je Kondić u Banjaluci na naučnom skupu “Kriza kao izazov za kreiranje novih strategija i politika”.

On je napomenuo da stručnjaci Ekonomskog fakulteta u Banjaluci u saradnji sa ostalim fakultetima iz okruženja mogu da pruže solidnu osnovu za novu Vladu u prevazilaženju teškoća.

Profesor Ekonomskog fakulteta Dragan Mikerević ocijenio je da će, s obzirom na okolnosti, biti potrebno da se koriguje ekonomska politika, ne samo RS, već i zemalja u okruženju.

Mikerević je istakao da je najvažnije da se stvore uslovi da privreda postane konkurentnija u odnosu na okruženje, navodeći da je u ekonomskoj politici najproblematičnije povećanje poreza i doprinosa, jer sve zemlje okruženja idu na njihovo smanjivanje.

“Nastojaćemo da zajedno sa Vladom RS nađemo rješenja i predložimo šta bi eventualno trebalo da se mijenja u ekonomskoj politici za 2011. godinu. O njenim rezultatima moći ćemo govoriti tek na našem simpozijumu o korporativnom upravljanju u junu”, rekao je Mikerević.

Govoreći o povećanju fiskalnog opterećenja u okviru Ekonomske politike za 2011. godinu, Mikerević je rekao da je teško ocijeniti koliko je ono bilo neophodno, s obzirom da RS ima najniže poreze u okruženju, ali da je neohodno stvarati i druge pretpostavke koje će privući investitore.

“Poslovni ambijent u RS je još uvijek najprihvatljiviji u regionu, ali smatram da bi investitori cijenili ukoliko bismo imali stabilniju poresku politiku”, dodao je Mikerević.

Profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Silvio Orsag rekao je da će zemlje regiona privredno stagnirati sve dok se Evropa potpuno ne izvuče iz trenutne krize.

Orsag smatra da za zemlje ovog prostora neće biti brzog izlaska iz krize, jer nisu na vrijeme shvatile da treba restruktuirati kompletnu privredu.

“Kriza se može iskoristiti za određeni napredak u pojedinim privrednim oblastima, ali za to su potrebni resursi i politička volja, koje na ovim prostorima nema, jer se novoformirana politička elita naslonila na prethodnu i nema potrebu da mijenja situaciju”, upozorio je Orsag.

Na današnjem naučnom skupu, koji je organizovan povodom Dana Ekonomskog fakulteta u Banjaluci, učestvovalo je oko 50 profesora sa univerziteta iz BiH i okruženja, a predstavljeno je oko 20 tema.

Izvor Agencije