SARAJEVO – Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić, direktori komercijalnih banaka u BiH i predstavnici bankarskih institucija zaključili su danas da će u saradnji sa entitetskim ministarstvima finansija i agencijama za bankarstvo pokrenuti aktivnosti na izradi podzakonskih akata za primjenu državnog Zakona o zaštiti potrošača.

Na sastanku je odlučeno da bude formirana radna grupa u čijem sastavu bi bili predstavnici entitetskih ministarstva finansija, agencija za bankarstvo, Udruženja banaka BiH i Centralne banke BiH koji će kreirati i predložiti izmjene i dopune Zakona o platnim transakcijama, Zakona o izvršnom postupku i Zakona o mjenici i čeku.

Kozarić je pozvao komercijalne banke da snažnije kreditiraju privredu i stanovništvo u BiH, s obzirom na činjenicu da su banke izuzetno likvidne i da drže znatno više sredstava iznad obavezne rezerve koja bi mogla biti stavljena u funkciju kreditiranja.

Učesnici sastanka su pozdravili nedavnu odluku agencija za bankarstvo o relaksaciji propisa kada je u pitanju odobrenje kredita građanima, te predložili da se slična odluka donese i za privredne subjekte radi olakšavanja njihovog poslovanja u uslovima ekonomske krize, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Izvor Agencije